• Autyzm a prawo.
 • Ostatnia zmiana 29.03.2018 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Autyzm a prawo

  16 marca 2018 r. odbyła się w Auli Centrum Dydaktyczno – Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB ogólnopolska konferencja AUTYZM A PRAWO.

  Spotkanie zostało rozpoczęte przywitaniem przez przedstawicieli organizatorów dr hab. Adama Gorskiego, prof. UJ (Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej UM), dr. Błażeja Kmieciaka (Zakład Prawa Medycznego UM w Łodzi) oraz władz UMB, które reprezentował prof. dr hab. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Studenckich.

  Podczas konferencji poruszane były następujące tematy: problemy i wyzwania stawiane przez autyzm (dr hab. Napoleon Waszkiewicz, ordynator Kliniki Psychiatrii Ogólnej), percepcja i rozumienie świata przez neuronietypowych (dr Joanna Grzesiewska, p. o. Ordynatora Ogólnopsychiatrycznego V oddziału w Klinice Psychiatrii Ogólnej/Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), status osoby z autyzmem w systemie prawnym (mec. Maria Jankowska, Rzecznik Praw osób z Autyzmem Przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA), relacje pomiędzy autyzmem, wolą i odpowiedzialnością (dr Łukasz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie), cywilnoprawne aspekty ochrony osób ze spektrum autyzmu (dr hab. Beata Janiszewska, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski), odpowiedzialność karna osób ze spektrum autyzmu (Zakład Prawa Karnego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; Zakład Prawa Karnego Materialnego, Uniwersytet Wrocławski), statusu osoby z autyzmem w systemie oświaty (dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik, prof. UKW, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Wojewódzki ośrodek doskonalenia nauczycieli w Zgierzu) oraz możliwości stosowania przymusu w szkole specjalnej (dr Błażej Kmieciak Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

   

  Organizowany projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Prelekcje zgromadziły 200 słuchaczy – przedstawicieli wielu profesji i środowisk, m.in. prawników, lekarzy, terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców dzieci i dorosłych z autyzmem.

   

  Materiały z konferencji dostępne są w zakładce Materiały.