• Ankieta.
 • Ankieta: Opinia na temat wykorzystania testów farmakogenomicznych w terapii

   

  Ocena wiedzy i opinii pracowników polskiej służby zdrowia na temat wykorzystania testów farmakogenomicznych w terapii

  Alireza Tafazoli1,2, Rama Krishna Guggilla3, Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek4, Adam J. Krętowski2, Wojciech Miltyk*1

  1. Zakład Analizy i Bioanalizy Leków, 2. Centrum Badań Klinicznych, 3. Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, 4. Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  Ankieta jest skierowana do:

  • lekarzy,
  • pracowników ochrony zdrowia,
  • kadry administracyjnej zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia,
 • Treść niedostępna...

  powrót

  Czy słyszałaś/słyszałeś o testach farmakogenomicznych?  Czy w Twojej opinii jest zasadne oznaczenie profilu genetycznego pacjentów w celu zwiększenia skuteczności terapii, zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, skrócenia czasu hospitalizacji oraz redukcji kosztów terapii?
  Które z poniższych przyczyn w Twojej opinii stanowi najistotniejszą przeszkodę we wdrożeniu testów farmakogenomicznych do praktyki klinicznej w Polsce?


  Czy stosowałabyś/stosowałbyś testy farmakogenomiczne w codziennej praktyce, jeśli byłby dostępne?