• 07.06.2021 Zakład Chemii Fizycznej

  Aktualności

  • Wykłady z "Biofizyki z kosmetologii" bedą odbyły się na platformie blackboard  we wtorki o godz. 1245 (pierwszy wykład: 27.04.2021 r.) - prowadzący: dr hab. Karol Kramkowski / dr hab. Tomasz Rusak  (harmonogram wykładów )

   

  • W dniu 09.06.2021 (środa) od godz. 1400 na platformie blackbord będzie udostępniony test zaliczeniowy (kolokwium) z materiałów wykładowych. Pozytywne zaliczenie ćwiczeń i kolokwium jest warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu 'Biofizyka w kosmetologii". Osoby, które uzyskały odpowiednią średnią z zaliczeń ćwiczeniwych są zwolnione z konieczności przystapienia do kolokwium: lista zwolnionych   [25]
  • W dniu 02.06.2021 r.  grupa VII o godz. 1145 ma zajęcia z biofizyki przewidziane na 09.06.2021 wg ustaleń prowdzącego z studentami.
  • Zajęcia laboratoryjne z biofizyki bedą realizowane stacjonarnie - pierwsze zajęcia 26.04.2021 r.  w sali 202/203 Zakładu Chemii Fizycznej. Dokładny harmonogram zamieszczony jest na stronie internetowej i w gablocie informacyjnej  (budynek Collegium Primum, II piętro). W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych podczas zajęć nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
  • Zagadanienia do realizacji zamieszczone są w szczegółowym rozkładzie zajęć). Studenci powinni  zapoznac się z instrukcjami przewidzianymi do określonego ćwiczenia.  Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się po pozytwnym zliczeniu materiału teoretycznego i prakyucznym wykaniu każdego ćwiczenia.

  Konsultacje:

  • dr hab. Karol Kramkowski - (e-mail:  karol.kramkowski@umb.edu.pl) - (s. 204) – środa - 1100 – 1215
  • dr hab. Tomasz Rusak - (e-mail:  tomasz.rusak@umb.edu.pl) - (s. 206) – poniedziałek 1200 – 1315
  • mgr Marta Iwanicka (e-mail:  marta.gasowska@umb.edu.pl) - (s. 201) – wtorek - 1030 – 1145