• 11.06.2019 Zakład Chemii Fizycznej

  Aktualności

  • Lista osób, które uzyskały zaliczenie przedmiotu Biofizyka w kosmetologii 
  • Wykłady z "Biofizyki z kosmetologii": wtorek  godz.  1300 -1430 - sala 223 (Collegium Primum).  Pierwszy wykład: 14.05.2019 r.  (daty kolejnych kolejnych wykładów: 21.05; 28.05; 04.06; 11.06.2019). Prowadzący: dr hab. Karol Kramkowski
  • Zajęcia laboratoryjne z biofizyki odbywają się w sali 202. Poszczególne ćwiczenia odbywać się będą w 3-4 osobowych zespołach (A,B,C,D) systemem rotacyjnym. Każda grupa będzie podzielona na takie zespoły wg kolejności na liście (4 pierwsze osoby zespół A, cztery następne zespół B itd.). Pierwsze zajęcia:  06.05.2019 r.
  • Numery ćwiczeń wykonywanych przez dany zespół w poszczególnych tygodniach podaje tabela (plan zamieszczony w szczegółowym rozkładzie zajęć). Studenci powinni  przygotować się do ćwiczenia przypisanego dla danego zespołu na określony dzień.
  • Przygotowanie się do ćwiczeń ułatwi skorzystanie z wymienionych podręczników i materiałów do ćwiczeń przygotowanych przez ZChF. Po materiały dotyczące ćwiczeń powinien zgłosić się starosta do p. 204.  Pozostali studenci zgłaszają się po materiały do starosty. Materiały dostępne są też na stronie internetowej zakładu (--> szczegółowy rozkład zajęć)
  •  Przed przybyciem na salę ćwiczeń student powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją do ćwiczenia (patrz Materiały do ćwiczeń) oraz opanować materiał teoretyczny związany z wykonywanym ćwiczeniem. Niespełnienie tego wymogu spowoduje niedopuszczenie do wykonywania części praktycznej ćwiczenia!!!

   


  Godziny konsultacji:

  • dr hab. Karol Kramkowski - piatek 1215 - 1315
  • dr hab. Tomasz Rusak - poniedziałek 1300 - 1415
  • dr Tomasz Misztal - piątek 1100 - 1200
  • mgr Marta Iwanicka - wtorek 1100 - 1200