• 02.07.2020 Zakład Chemii Fizycznej

  Aktualności

  • Wykłady z "Biofizyki z kosmetologii" dostępne online - odnośniki na stronie internetowej zakładu:
   - wykład 1:  Wstęp do biofizyki w kosmetologii (06.05.2020 r.) (prowadzący: dr hab. Karol Kramkowski)     
   - wykład 2: Lasery (wykład prezentowany na umb.eduportal ) - dr hab. Karol Kramkowski (link do zapisanego filmu)
   - wykład 3: Biotermodynamika - podstawy termodynamiki w układach biologicznych  (dr hab. Tomasz Rusak - dostępny od: 15.05.20 r. -  wersja z poglądem slajdów (pdf))
   - wykład 4: Przeżyciowa mikroskopia konfokalna   (26.05.2020 r. - dr hab. Karol Kramkowski)
  • - wykład 5: Skóra (05.06.2020 r - dr hab. Karol Kramkowski)

   

  • Zajęcia laboratoryjne z biofizyki realizowane są w sposób zdalny. Na stronie internetowej są odnośniki do filmów, które  pokazują przebieg wykonania ćwiczenia i czynności, które neleży wykonac w trakcie ćwiczenia. Prowadzący zajęcia udostępnia dane z pomiarów na podstawie których każdy z studentów powinien wykonac obliczenia i sprawozdanie przewidziane w instrukcji. Dodatkowa cześć opisowa (teoretyczna) stanowi sprawdzenie opanowanie treści przewidzianych programem nauczania. Na podstawie przesłanego do opiekuna grupy  studenci bedą uzyskiwali zaliczenie ćwiczenia. Uzyskanie zaliczenia z 6 ćwiczeń (na min. ocenę dobrą) będzie równoznaczne z pozytywnym zaliczeniem przedmiotu "Biofizyka w kosmetologii". Osoby, które nie spełnią tego warunku, bedą musiały przystapić do testu sprawdzającego wiedzę z przedmiotu "Biofizyka w kosmetologii" na umb.eduportal.pl 
  • Zagadanienia do realizacji zamieszczone są w szczegółowym rozkładzie zajęć). Studenci powinni  zapoznac się z instrukcjami przewidzianymi do określonego ćwiczenia. Filmy zamieszczone na stronie internetowej stanowią wskazówkę i ułatwienie dla studentów. 

  Konsultacje:

  • dr hab. Karol Kramkowski - (e-mail:  karol.kramkowski@umb.edu.pl)
  • dr hab. Tomasz Rusak - (e-mail:  tomasz.rusak@umb.edu.pl)
  • dr Tomasz Misztal - (e-mail:  tomasz .misztal@umb.edu.pl)
  • mgr Dominika Jarmoc (e-mail:  dominika.jarmoc@umb.edu.pl)