Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MOBIT.
 • Ostatnia zmiana 30.12.2021 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  MOBIT

  Projekt wyłoniony w II Konkursie STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

   

  „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej”, akronim: MOBIT

   

  Wartość projektu ogółem – 18 905 505 zł, w tym wkład własny – 3 799 521 zł

   

  Skład konsorcjum:

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku – LIDER
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku – PARTNER, https://www.uskwb.pl/
  • Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej z siedzibą w Białymstoku – PARTNER, https://www.umb.edu.pl/aodp/
  • Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku – PARTNER, https://dev.mobit.wi.pb.edu.pl/
  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą w Olsztynie – PARTNER, http://pan.olsztyn.pl/projects/national-centre-for-research-and-development-ncbr/
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Olsztynie – PARTNER, http://wss.olsztyn.pl/granty-naukowe/mobit.html
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu – PARTNER, http://katedraonkologii.ump.edu.pl/strategmed-mobit
  • ideas4biology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – PARTNER, http://ideas4biology.com/index_pl.html
  • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie – PARTNER, http://instytutpb.com/

   

  Kierownik projektu:

  Prof. dr hab. Jacek Nikliński, kierownik Zakładu Klinicznej Biologii Molekularnej UMB

   

  Głównym celem projektu MOBIT jest stworzenie nowatorskiego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych w oparciu o innowacyjny system biobankowania materiału biologicznego oraz wielkoskalowe analizy omiczne pacjentów z najczęstszymi nowotworami złośliwymi. Na przykładzie pacjentów z rakiem płuc zostanie przeprowadzona zintegrowana analiza biomarkerów genomowych, transkryptomu, proteomu i metabolomu (z uwzględnieniem analizy heterogenności guza) oraz obrazowych badań molekularnych PET/MRI jako narzędzi do wdrażania i monitorowania terapii indywidualizowanej. Rezultatem fazy rozwojowej projektu będzie referencyjny model diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych (stworzenie komercyjnej usługi ONCOSup) oraz wytworzenie unikalnego oprogramowania dla platformy gromadzenia, integracji i analizy danych omicznych i klinicznych (SmartBioBase) w celu wykorzystania do wdrażania terapii  indywidualizowanej.