Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konkursy na projekty .
 • Ostatnia zmiana 06.07.2023 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Konkursy na projekty

  Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie - Finansowanie badań podstawowych

  Informacje o aktualnych konkursach, o typach konkursów, harmonogramie konkursów, panelach NCN  dostępne są na poniżej zamieszczonej stronie internetowej:

  Wnioski o finansowanie projektów składa się za pośrednictwem systemu osf:

  Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN.

  Harmonogram konkursów 

  W celu zachowania jednolitości nazewnictwa poniżej podajemy nazwę uczelni i wydziałów w języku angielskim:

      1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
          Medical University of Bialystok
      2. Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
          Faculty of Medicine with Division of Dentistry and Division of Medical Education in English
      3. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
          Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine
      4. Wydział Nauk o Zdrowiu
          Faculty of Health Science

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie

  - Zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

  Do zadań NCBiR należy:

  1. wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.
  2. zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, poprzez realizację m.in. międzynarodowych programów mobilności naukowców.
  3. Umożliwienie młodym naukowcom zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.

  W przypadku większości konkursów wnioski o dofinansowanie składane są za pośrednictwem systemu informatycznego, ale zasady niektórych konkursów mogą wskazywać na konieczność złożenia dodatkowo wniosku w wersji papierowej. W niewielkiej części konkursów składanie wniosku odbywa się w formie tradycyjnej, tzn. tylko papierowo. Każdorazowo reguluje to dokumentacja konkursu.

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą konkursów na 2023 r. prezentowaną przez NCBR:

  https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow--2023

   

   

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie

  - wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

  Informacja o programach i konkursach ogłaszanych w ramach tych programów dostępna jest na stronie internetowej:

  • http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/

   

  Ministerstwo Edukacji i Nauki:

  Dzięki tworzeniu programów i konkursów MEiN dąży do poprawienia jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, pomaga zdolnym studentom w rozwijaniu kariery naukowej, wspiera zespoły młodych wynalazców, nagradza najlepszych i wspiera dobre praktyki.

  Programy i przedsięwzięcia:

   

  Zainteresowanych prosimy o kontakt: dre@umb.edu.pl (Dział Rozwoju i Ewaluacji UMB)