Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konkursy.
 • Ostatnia zmiana 03.06.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Konkursy

  Kluczowe korzyści, jakie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku daje naukowcom składającym wnioski oraz realizującym projekty badawcze: 
  Złożenie wniosku do konkursu zewnętrznego: 

  Znaczne zwiększenie wartości dofinansowania przyznanego na projekt z subwencji: Udział w konkursach zewnętrznych umożliwia pozyskanie większych środków na realizację projektów z subwencji, które mogą posłużyć np. na zrealizowanie badań wstępnych. Już samo złożenie wniosku międzynarodowego da gwarancję utrzymania dotychczasowego finansowania z subwencji przez kolejne dwa lata. 

  Stypendia dla doktorantów: Możliwość przyznania stypendium z funduszu własnego - wspieranie młodych naukowców i promowanie rozwoju ich kariery akademickiej. 

  Możliwość uzyskania wsparcia ze strony ekspertów wewnętrznych UMB: Skorzystanie z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, którzy pomogą w przygotowaniu wniosku do projektu badawczego zwiększające szanse na sukces. 

   

  Pozyskanie grantu badawczego: 

  Atrakcyjne wynagrodzenie uzupełniające: Osoby zaangażowane w projekty badawcze mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie uzupełniające, co jest dodatkowym motywatorem do angażowania się w projekty. 

  Znaczne zwiększenie wartości dofinansowania przyznanego na projekt z subwencji: Pozyskanie grantu pozwala na znaczne zwiększenie środków na realizację projektów z subwencji, które mogą posłużyć np. do rozszerzenia zakresu badań planowanych w ramach zewnętrznych projektów. 

  Nagroda naukowa Rektora: Kierownicy projektów badawczych mają szansę na uzyskanie prestiżowej nagrody naukowej Rektora, co dodatkowo podkreśli znaczenie i wartość ich pracy. 

  Stypendia dla doktorantów: Możliwość przyznania stypendium z funduszu własnego, co jest kluczowe we wspieraniu młodych naukowców. 

  Obniżenie pensum dydaktycznego: Pozyskanie grantu umożliwia ubieganie się o obniżenie pensum dydaktycznego, co pozwoli skupić się na pracy badawczej i osiągnięciu jak najlepszych wyników. 

   

  Zapraszam do kontaktu z Działem Rozwoju i Ewaluacji oraz składania wniosków. Listy otwartych konkursów są dostępne na podstronach Działu Rozwoju i Ewaluacji (konkursy krajowe i konkursy międzynarodowe)