Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Potwierdzanie efektów uczenia się.