• Ostatnia zmiana 05.03.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Opłaty za studia


  Opłaty dot. roku akademickiego 2021/2022

  Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2021/2022 wynosi 85 zł.

  Opłata rekrutacyjna za kierunek Techniki Dentystyczne wynosi 100 zł (obejmuje egzamin wstępny).
  Przypominamy , że w przypadku rejestracji na kilka kierunków lub form studiów należy dokonać oddzielnej opłaty za każdy kierunek lub formę studiów.

  Zarządzenie Rektora nr 3/2019 z dnia 10.01.2019r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie zwiazane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

   

  Wysokość opłat za studia (czesne) na rok akademicki 2021/2022 zostanie opublikowana maksymalnie do dnia rozpoczęcia rekrutacji (do 4 maja 2021r.).

   

  Informacja archiwalna:

  Zarządzenie Rektora określające wysokość opłat (czesne) w roku akademickim 2020/2021 do pobrania tutaj.