Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Olimpijczycy.
 • Ostatnia zmiana 08.05.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Olimpijczycy

   

  1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów zobowiązani są do spełnienia warunków rekrutacji na dany rok akademicki określonych w uchwałach dostępnych w zakładce Rekrutacja>Uchwały Senatu UMB.

  2. Wykaz olimpiad i konkursów oraz przysługujące im uprawnienia zamieszczone są w tabeli poniżej.

  3. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów niewymienionych w tabeli mogą zwrócić się z wnioskiem do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyznanie uprawnień. Wniosek zawierający wskazanie kierunku lub kierunków oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty należy złożyć w formie elektronicznej na adres rek-prom@umb.edu.pl lub papierowej w Biurze Promocji i Rekrutacji.

   

  Wykaz olimpiad i konkursów, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów oraz przysługujące im uprawnieniaLekarski,
  Lekarsko-Dentystyczny
  Analityka Medyczna, Biostatystyka Kliniczna, Dietetyka, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia
  Olimpiada BIOLOGICZNAmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)maksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Olimpiada CHEMICZNAmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)maksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Olimpiada MATEMATYCZNAmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)maksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Olimpiada FIZYCZNAmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)maksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Olimpiada WIEDZY O WYNALAZCZOŚCIpołowa maksymalnego wyniku rankingowego (100 pkt)maksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Olimpiada INFORMATYCZNApołowa maksymalnego wyniku rankingowego (100 pkt)maksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Olimpiada STATYSTYCZNAbrak uprawnieńmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Ogólnopolska Olimpiada WIEDZY BIOLOGICZNEJ I EKOLOGICZNEJbrak uprawnieńmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Olimpiada WIEDZY EKOLOGICZNEJbrak uprawnieńmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Olimpiada WIEDZY O ŻYWIENIUbrak uprawnieńmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznychbrak uprawnieńmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Olimpiada WIEDZY BIOLOGICZNEJbrak uprawnieńmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)
  Podlaska Olimpiada Chemicznabrak uprawnieńmaksymalny wynik rankingowy (200 pkt)