• Ostatnia zmiana 29.03.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Olimpijczycy

  Wykaz olimpiad i konkursów oraz przysługujące im uprawnienia do pobrania (tabela w .jpg) w tym miejscu.

   

  Dodatkowe informacje dotyczące zasad rekrutacji nie ujęte w tabeli:
   

  • Laureaci i finaliści korzystają z w/w uprawnień na podstawie zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady (lub Komitetu Organizacyjnego Konkursu) stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty olimpiady/konkursu.
  • Laureaci i finaliści olimpiad/konkursów przyjmowani są w ramach przyznanego limitu miejsc na poszczególne kierunki, po spełnieniu warunków określonych w Uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  • Uprawnienie, o którym mowa wyżej przysługuje w okresie 3 lat od daty uzyskania świadectwa egzaminu maturalnego.