Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Olimpijczycy.
 • Ostatnia zmiana 30.06.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Olimpijczycy

   

  1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów zobowiązani są do spełnienia warunków rekrutacji na dany rok akademicki określonych w uchwałach.

  2. Wykaz olimpiad i konkursów oraz przysługujące im uprawnienia zamieszczone są w tabeli.

  3. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów niewymienionych w tabeli mogą zwrócić się z wnioskiem do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyznanie uprawnień. Wniosek zawierający wskazanie kierunku lub kierunków oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty należy złożyć w formie elektronicznej na adres rek-prom@umb.edu.pl lub papierowej w Biurze Promocji i Rekrutacji.