• Ostatnia zmiana 15.02.2018 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Harmonogram rekrutacji

                                
  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019

  UWAGA:

  1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicą Polski (obcokrajowcy i kandydaci posiadający obywatelstwo polskie) oraz Kandydaci, którzy posiadają tzw. "starą maturę" (zdawaną w Polsce do 2004roku) na wszystkie kierunki i formy studiów rejestrują się w innym terminie (wskazanym pod tabelą - WAŻNE DATY).

  2. Kandydaci, którzy przystępują do egzaminów lub testów (obcokrajowcy, kandydaci z maturą niepodlegającą przeliczeniu, kandydaci ze "starą maturą", kandydaci na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią - studia I stopnia oraz kandydaci na kierunek Kosmetologia - studia II stopnia) powinni zapoznać się z terminami egzaminów lub testów (wskazanymi pod tabelą - WAŻNE DATY). Wszystkie informacje odnośnie egzaminów (zasady, wymagania, regulaminy) znajdują się w zakładce Zasady_rekrutacji/egzaminy.

   

   

  WAŻNE DATY:


  ► Rejestracja i opłata rekrutacyjna dla kandydatów będących obcokrajowcami (lub posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski) oraz kandydatów posiadających tzw. "starą maturę"- zdawaną w Polsce do 2004r.:

  08.05.2018r. – 29.05.2018r.

  ►Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego (wyłącznie dla obcokrajowców, których matura podlega przeliczeniu):
  27.06.2018r.

  ►Termin na dostarczenie skanu świadectwa (lub dokumentu równoważnego) - dotyczy bcokrajowców (lub kandydatów posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski) maksymalnie do: 
  29.06.2018r. Skan należy przesłać na adres: rek-prom@umb.edu.pl

  ►Egzaminy wstępne dla kandydatów ze "starą maturą", zdawaną w Polsce do roku 2004 oraz kandydatów, których matura zdawana poza granicą Polski nie podlega przeliczeniu:

  05.06.2018r. – matematyka (poziom podstawowy godz. 9:00, poziom rozszerzony godz. 14:00)

  08.06.2018r. – biologia (godz. 9:00 poziom podstawowy i rozszerzony)
  11.06.2018r. – fizyka (godz. 09:00 poziom podstawowy i rozszerzony)
  12.06.2018r. – chemia (godz. 9:00 poziom podstawowy i rozszerzony)
  03.07.2018r. – ogłoszenie wyników matur i egzaminów wstępnych

  ►Test predyspozycji dla wszystkich kandydatów na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią, studia I stopnia:
  21.06.2018r. (czwartek) - 1 termin
  17.07.2018r. (wtorek) - 2 termin

  ►Egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej dla wszystkich kandydatów na kierunek Kosmetologia, studia II stopnia

  05.09.2018r. (środa) - 1 termin

  06.09.2018r.  (czwartek) - 2 termin

   

   

   

  Szczegółowe informacje:
  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich)
  tel. 85 748 54 73, fax: 85 748 54 72, e-mail:
  brip@umb.edu.pl
  oraz na stronie internetowej uczelni: www.umb.edu.pl (w zakładce REKRUTACJA)

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30