• Ostatnia zmiana 16.03.2020 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Harmonogram rekrutacji


   Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju
   Biuro Promocji i Rekrutacji zachęca wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego:
   tel. 85 748 54 73 lub kom. 506 374 319
   e-mail: brip@umb.edu.pl
   Jesteśmy też dostępni online na czacie. Biuro będzie czynne w godz. 8:30-14:30

                                 
                UWAGA - wszystkich kandydatów, niezależnie od rodzaju matury prosimy o zapoznanie się również z informacjami pod tabelą!!! 

   Studia jednolite i I stopnia stacjonarne Rejestracja i opłata rekrutacyjna Uzupełnianie wyników Ogłoszenie 1. listy rankingowej Składanie dokumentów Ogłoszenie kolejnej listy

    Lekarski

    Lekarsko-Dentystyczny

    Farmacja

   4.05-8.07.2020r.* do 10.07.2020r. 13.07.2020r. 14-16.07.2020r. 17.07.2020r.

    Analityka Medyczna

    Biostatystyka

    Dietetyka

    Elektroradiologia

    Fizjoterapia

    Higiena Stomatologiczna

    Kosmetologia

    Logopedia z Fonoaudiologią

    Pielęgniarstwo

    Położnictwo

    Ratownictwo Medyczne

    Techniki Dentystyczne

    Zdrowie Publiczne

   4.05-13.07.2020r.* do 16.07.2020r. 17.07.2020r. 20-24.07.2020r. 27.07.2020r.
   Studia jednolite i I stopnia niestacjonarne Rejestracja i opłata rekrutacyjna Uzupełnianie wyników Ogłoszenie 1. listy rankingowej Składanie dokumentów Ogłoszenie kolejnej listy

    Farmacja

    Fizjoterapia

    Kosmetologia

    Lekarski

    Lekarsko-Dentystyczny

    Położnictwo pomostowe

   6-26.08.2020r.* do 27.08.2020r. 28.08.2020r. 31.08-2.09.2020r. 3.09.2020r.

    Studia II stopnia

   Rejestracja i opłata rekrutacyjna Uzupełnianie wyników Ogłoszenie 1. listy rankingowej Składanie dokumentów Ogłoszenie kolejnej listy

    Dietetyka

    Elektroradiologia

    Fizjoterapia

    Kosmetologia

    Logopedia z Fonoaudiologią

    Pielęgniarstwo

    Położnictwo

    Zdrowie Publiczne

   6.08-4.09.2020r. do 6.09.2020r. 7.09.2020r. 8-11.09.2020r. 14.09.2020r.

                     

   *Uwaga! Podany w tabeli termin dotyczy kandydatów z polską nową maturą (zdawaną od 2005r.), maturą IB oraz EB!

   Kandydaci, którzy posiadają polską starą maturę (zdawaną do 2004r.) lub maturę zagraniczną niepodlegającą przeliczeniu, przystępujący do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki rejestrują się w terminie: 4-28.05.2020r.
   Kandydaci, którzy posiadają maturę zagraniczną podlegającą przeliczeniu i przystępują do egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych rejestrują się w terminie: 4.05-23.06.2020r.

    

   • 3.07.2020r. - Ogłoszenie wyników z matur oraz egzaminów przeprowadzonych w UMB z biologii, chemii, matematyki, fizyki i egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych

    

   • Egzaminy wstępne przedmiotowe dla kandydatów posiadających starą maturę lub maturę zdawaną poza granicą Polski i niepodlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe (PR oznacza poziom rozszerzony, PP poziom podstawowy):

   Matematyka PP – 2.06.2020r. (wtorek) godz. 9:00
   Matematyka PR – 2.06.2020r. (wtorek) godz. 14:00
   Biologia PP i PR – 5.06.2020r. (piątek) godz. 9:00
   Chemia PP i PR – 8.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9:00
   Fizyka PP i PR – 16.06.2020r. (wtorek) godz. 9:00
    

   • 26.06.2020r. (piątek) godz. 9:00 - egzamin z języka polskiego w zakresie znajomości słownictwa

   z nauk przyrodniczych (dla kandydatów posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski i podlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe)

    

   • Egzamin z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne:

   29.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9:00 (1 termin)

   15.07.2020r. (środa) godz. 9:00 (2 termin)

    

   • Egzamin predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią:

   18.06.2020r. (czwartek) godz. 8:30-13:00 (1 termin)

   14.07.2020r. (wtorek) godz. 10:00-14:30 (2 termin)

    

   • Terminy wszystkich list, nie ujęte w niniejszym harmonogramie, zostaną opublikowane na stronie www.listyrankingowe.umb.edu.pl

    

   • 30.09.2020r. - planowane zamknięcie  rekrutacji. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej może ulec zmianie.

    

   Szczegółowe informacje:
   Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
   ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich)
   tel. 85 748 54 73, fax: 85 748 54 72, e-mail:
   brip@umb.edu.pl
   oraz na stronie internetowej uczelni: www.umb.edu.pl (w zakładce REKRUTACJA)


   Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

    

    

    

    

    

    

    

   Wersja (nie w tabeli) harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021:

   1. Terminy rejestracji na studia STACJONARNE na kierunki:
    LEKARSKI, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, FARMACJA
   • 04.05.2020r. – 08.07.2020r. – rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską nową maturę (zdawaną od roku 2005) lub maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB

   Uwaga 1: w terminie 04-28.05.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską starą maturę (zdawaną do roku 2004) lub maturę zagraniczną niepodlegającą przeliczeniu, przystępujących do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki

   Uwaga 2: w terminie 04-23.06.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną podlegającą przeliczeniu i przystępujących do egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych

   • do  10.07.2020r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
   • 13.07.2020r. – ogłoszenie list rankingowych
   • 14-16.07.2020r. – składanie dokumentów
   • 17.07.2020r. – ogłoszenie kolejnych list
     
   1. Terminy rejestracji na studia STACJONARNE na kierunki:
    ANALITYKA MEDYCZNA, BIOSTATYSTYKA, DIETETYKA, ELEKTRORADIOLOGIA, FIZJOTERAPIA, HIGIENA STOMATOLOGICZNA, KOSMETOLOGIA, LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, TECHNIKI DENTYSTYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE
   • 04.05.2020 r. – 13.07.2020 r. – rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską nową maturę (zdawaną od roku 2005) lub maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB

   Uwaga 1: w terminie 04-28.05.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską starą maturę (zdawaną do roku 2004) lub maturę zagraniczną niepodlegającą przeliczeniu, przystępujących do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki

   Uwaga 2: w terminie 04-23.06.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną podlegającą przeliczeniu i przystępujących do egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych

   • do 16.07.2020r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
   • 17.07.2020r. – ogłoszenie list rankingowych
   • 20-24.07.2020r. – składanie dokumentów
   • 27.07.2020r. – ogłoszenie kolejnych list
     
   1. Terminy rejestracji na studia NIESTACJONARNE na kierunki:
    LEKARSKI, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, FARMACJA, KOSMETOLOGIA, FIZJOTERAPIA
   • 06-26.08.2020r. – rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską nową maturę (zdawaną od roku 2005) lub maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB

   Uwaga 1: w terminie 04-28.05.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską starą maturę (zdawaną do roku 2004) lub maturę zagraniczną niepodlegającą przeliczeniu)

   Uwaga 2: w terminie 04-23.06.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną podlegającą przeliczeniu)

   • do  27.08.2020r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
   • 28.08.2020r. – ogłoszenie list rankingowych
   • 31.08.2020r. – 02.09.2020r. – składanie dokumentów
   • 03.09.2020r. – ogłoszenie kolejnych list
     
   1. Terminy rejestracji na studia II STOPNIA na kierunki:
    DIETETYKA, ELEKTRORADIOLOGIA*, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA*, LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ*, PIELĘGNIARSTWO*, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE
   • 06.08.2020r. – 04.09.2020r. – rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych
   • do 06.09.2020r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
   • 07.09.2020r. – ogłoszenie list rankingowych
   • 08-11.09.2020r. – składanie dokumentów
   • 14.09.2020r. – ogłoszenie kolejnych list

   * studia jedynie w formie studiów stacjonarnych
    

   1. Ogłoszenie wyników z: egzaminów maturalnych przeprowadzonych w szkołach średnich oraz egzaminów z biologii, chemii, matematyki, fizyki i egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych, przeprowadzonych w UMB  – 3.07.2020r.
     
   2. Terminy egzaminów wstępnych przedmiotowych dla kandydatów posiadających starą maturę lub maturę zdawaną poza granicą Polski i niepodlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe:
    Matematyka PP – 2.06.2020r. (wtorek) godz. 9:00; Matematyka PR – 2.06.2020r. (wtorek) godz. 14:00; Biologia PP i PR – 5.06.2020r. (piątek) godz. 9:00; Chemia PP i PR – 8.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9:00; Fizyka PP i PR – 16.06.2020r. (wtorek) godz. 9:00, gdzie PR oznacza poziom rozszerzony, PP poziom podstawowy.

     
   3. Termin egzaminu z języka polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych (dla kandydatów posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski i podlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe) 26.06.2020r. (piątek); kandydaci, przystępujący do tego egzaminu powinni dostarczyć skan świadectw z uzyskanymi wynikami na adres: rek-prom@umb.edu.pl w terminie do 10.07.2020r.; wyniki ze świadectw, po uzyskaniu zaliczenia z egzaminu, wprowadza do systemu IRK Administrator.
     
   4. Terminy egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne:
    29.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9:00 oraz 15.07.2020r. (środa) godz. 9:00

     
   5. Terminy egzaminu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią:
    18.06.2020r. (czwartek) godz. 8:30-13:00 oraz 14.07.2020r. (wtorek) godz. 10:00-14:30

     
   6. W sytuacji niedoboru do limitu lub zbyt małej liczby chętnych terminy uruchomienia dodatkowej rekrutacji, nie ujęte w niniejszym harmonogramie, zostaną opublikowane na stronie Uczelni www.umb.edu.pl w zakładce Rekrutacja/Rekrutacja elektroniczna.
     
   7. Termin zamknięcia rekrutacji: 30.09.2020r.  W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej może ulec zmianie.