• Ostatnia zmiana 11.08.2022 przez Administrator UMB

   Harmonogram rekrutacji 2022


   Informujemy, że 15 sierpnia 2022r. (poniedziałek) Biuro Promocji i Rekrutacji będzie nieczynne.

    

   Rejestracja na studia niestacjonarne jednolite na kierunku Lekarskim i Lekarsko-Dentystycznym:

   od 12 lipca do 20 sierpnia 2022r. (włącznie) - rejestracja, zapisy na kierunek/kierunki i dokonywanie opłat rekrutacyjnych
   do 21 sierpnia 2022r. - uzupełnianie wyników (kandydaci sami wpisują wyniki do systemu IRK)
   22 sierpnia 2022r. - ogłoszenie 1 listy rankingowej
   od 23 do 29 sierpnia 2022r. - składanie dokumentów w Biurze Promocji i Rekrutacji
   30 sierpnia 2022r. - ogłoszenie kolejnych list
   (terminy pozostałych  list zostaną opublikowane na stronie www.listyrankingowe.umb.edu.pl).

   30 września 2022r.  - planowany termin zamknięcia rekrutacji. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej może ulec zmianie.       

    

    

   Rejestracja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:
    

   od 1 do 14 września 2022r. - rejestracja, zapisy na kierunek/kierunki i dokonywanie opłat rekrutacyjnych (do 14 września włącznie).
   do 15 września 2022r. - wpisywanie średniej arytmetycznej z przebiegu studiów (kandydaci sami wpisują wyniki do systemu IRK)
   16 września 2022r. - ogłoszenie 1 listy rankingowej
   od 19 do 21 września 2022r. - składanie dokumentów w Biurze Promocji i Rekrutacji
   22 września 2022r. - ogłoszenie kolejnych list.

   Biuro Promocji i Rekrutacji zachęca wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego:
   tel. 85 748 54 73, tel. kom. 506 374 319  e-mail: brip@umb.edu.pl 
   Jesteśmy też dostępni online na czacie!    

    

   Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
   (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
   15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

   Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w goz. 7:30-15:30.


    

   To już się wydarzyło, czyli daty archiwalne:

   Nabór dodatkowy na kierunki: Analityka Medyczna, Dietetyka, Higiena Stomatologiczna oraz Zdrowie Publiczne i Epidemiologia

   do 10 sierpnia 2022r. (włącznie) - rejestracja, zapisy na kierunek/kierunki i dokonywanie opłat rekrutacyjnych i uzupełnianie wyników (kandydaci sami wpisują wyniki do systemu IRK)

   11 sierpnia 2022r. - ogłoszenie 1 listy rankingowej

   12 i 16 sierpnia 2022r. - składanie dokumentów w Biurze Promocji i Rekrutacji
   17 sierpnia 2022r. - ogłoszenie kolejnych list

    

   Nabór dodatkowy na kierunki:

   • Logopedia z Fonoaudiologią I stopnia stacjonarne,
   • Farmacja jednolite magisterskie
   • Zdrowie Publiczne i Epidemiologia I stopnia stacjonarne:


   do 28 lipca 2022r. (włącznie) - rejestracja, zapisy na kierunek/kierunki i dokonywanie opłat rekrutacyjnych i uzupełnianie wyników (kandydaci sami wpisują wyniki do systemu IRK)
   29 lipca 2022r. - ogłoszenie 1 listy rankingowej
   od 1d o 2 sierpnia 2022r. - składanie dokumentów w Biurze Promocji i Rekrutacji
   3 sierpnia 2022r. - ogłoszenie kolejnych list

    

   Rejestracja na kierunek Biostatystyka Kliniczna studia I stopnia stacjonarne:
   od 18 do 28 lipca 2022r. (włącznie) - rejestracja, zapisy na kierunek/kierunki i dokonywanie opłat rekrutacyjnych i uzupełnianie wyników (kandydaci sami wpisują wyniki do systemu IRK)
   29 lipca 2022r. - ogłoszenie 1 listy rankingowej
   od 1do 2 sierpnia 2022r. - składanie dokumentów w Biurze Promocji i Rekrutacji
   3 sierpnia 2022r. - ogłoszenie kolejnych list

    

   od 4 maja do 7 lipca 2022r. rejestrują się kandydaci:

   z nową maturą (zdawaną w Polsce w latach 2005-2022),
   z maturą IB (International Baccalaureate),
   z maturą EB (European Baccalaureate).
   Uwaga - opłaty rekrutacyjnej należy dokonać maksymalnie do 7 lipca włącznie!

    

   od 4 do 27 maja 2022r. rejestrują się kandydaci:
   ze starą maturą (zdawaną w Polsce do 2004 roku),
   z maturą zagraniczną, którzy przystępują do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki
   (szczegółowe informacje znajdują się niżej i w zakładce
   Egzaminy).

   Uwaga - opłaty rekrutacyjnej należy dokonać maksymalnie do 27 maja włącznie!


   od 4 maja do 27 czerwca 2022r. rejestrują się kandydaci:
   z maturą zagraniczną, którzy przystępują do egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych (szczegółowe informacje znajdują się niżej i w zakładce
   Egzaminy).

   Uwaga - opłaty rekrutacyjnej należy dokonać maksymalnie do 27 czerwca włącznie!

    

   do 9 lipca 2022r. - uzupełnianie wyników (kandydaci sami wpisują wyniki do systemu IRK)
   11 lipca 2022r. - ogłoszenie 1 listy rankingowej
   od 12 do 15 lipca 2022r. - składanie dokumentów w Biurze Promocji i Rekrutacji
   18 lipca 2022r. - ogłoszenie kolejnych list

   (terminy pozostałych  list zostaną opublikowane na stronie www.listyrankingowe.umb.edu.pl).

    

   5 lipca 2022r. - ogłoszenie wyników z matur oraz egzaminów z biologii, chemii, matematyki, fizyki                     
   i egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych (przeprowadzonych w UMB)

                                        
   Terminy egzaminów wstępnych przedmiotowych dla kandydatów posiadających starą maturę lub maturę zdawaną poza granicą Polski i niepodlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe (PR oznacza poziom rozszerzony, PP poziom podstawowy):                                    
   Matematyka PP – 2 czerwca 2022r. (czwartek) godz. 9:00                    
   Matematyka PR – 2 czerwca 2022r. (czwartek) godz. 14:00                    
   Biologia PR – 6 czerwca 2022r. (poniedziałek) godz. 9:00                     
   Chemia PR – 8 czerwca 2022r. (środa) godz. 9:00                     
   Fizyka PR – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) godz. 9:00                    
                       
   30 czerwca 2022r. (czwartek) godz. 9:00 - egzamin z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych (dla kandydatów posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski i podlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe). Egzamin jest w formie stacjonarnej!
                       
   Terminy egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne:                    
   1. Termin: 28 czerwca 2022r. (wtorek) godz. 9:00                     
   2. Termin: 7 lipca 2022r. (czwartek) godz. 9:00                    
                       
   Terminy egzaminu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią:                    
   1. Termin: 30 czerwca 2022r. (czwartek) godz. 8:30-13:00                     
   2. Termin: 7 lipca 2022r. (czwartek) godz. 8:30-13:00