Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram rekrutacji 2023.
  • Ostatnia zmiana 11.09.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Harmonogram rekrutacji 2023

    

   Rejestracja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia odbędzie się w dniach:

   od 1 do 13 września 2023r. – rejestracja online i dokonywanie opłat rekrutacyjnych,
   do 14 września 2023r. – uzupełnianie wyników i wymaganych informacji na konto w IRK,
   15 września 2023r. – opublikowanie pierwszej listy rankingowej na wszystkich kierunkach,
   18 - 20 września 2023r. – czas na złożenie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych,
   21 września 2023r. – opublikowanie kolejnej listy rankingowej

    

   W sytuacji niedoboru do limitu lub zbyt małej liczby chętnych, terminy uruchomienia dodatkowej rekrutacji, zostaną opublikowane na stronie Uczelni w zakładce
   Rekrutacja / Harmonogram_rekrutacji.

   29.09.2023r. – zamknięcie rekrutacji; w przypadku niewyczerpania limitu miejsc lub
   w przypadku zmiany organizacji roku akademickiego, termin ogłoszenia ostatecznej listy
   rankingowej może ulec zmianie   

    

   Daty archiwalne (czyli to już było):

   Komunikat do osób posiadających maturę zagraniczną:
   Przypominamy, że osoby, które posiadają maturę zdawaną w innym kraju niż Polska (z wyłączeniem IB i EB) i do 31 maja nie zarejestrowały się w systemie IRK i nie zapisały się na obowiązkowe egzaminy wstępne nie mogą już brać udziału w rekrutacji na ten rok. Obcokrajowcy, którzy posiadają polską maturę mogą się rejestrować do 12 lipca.

    

   Rejestracja na studia stacjonarne (I stopnia oraz jednolite) odbędzie się w dniach:


   od 4 maja do 12 lipca 2023r. i w tym terminie rejestrują się:

   • kandydaci (również obcokrajowcy), którzy zdawali polską nową maturę w latach 2005-2023,
   • kandydaci z maturą IB (International Baccalaureate),
   • oraz kandydaci z maturą EB (European Baccalaureate).

   Uwaga 1 - opłaty rekrutacyjnej należy dokonać maksymalnie do 12 lipca (do północy) włącznie!
   Uwaga 2 - do 13 lipca należy uzupełnić wyniki i pozostałe, wymagane informacje
   Uwaga 3 - kandydaci przystępujący do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki mają krótszy termin na rejestrację (poniżej)

    

   od 4 do 31 maja 2023r. i w tym terminie rejestrują się:
   kandydaci przystępujący do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki, czyli

   • kandydaci ze starą maturą (zdawaną w Polsce do 2004 roku),
   • oraz wszyscy kandydaci (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) posiadający maturę zagraniczną - zdawaną poza terytorium Polski

   Uwaga 1 - opłaty rekrutacyjnej należy dokonać maksymalnie do 31 maja (do północy) włącznie!
   Uwaga 2 - egzaminy z biologii, chemii, matematyki lub fizyki odbędą się wyłącznie w terminach podanych poniżej, nie ma terminów dodatkowych!

   PR oznacza poziom rozszerzony, PP poziom podstawowy                                  
   Matematyka PP – 2 czerwca 2023r. (piątek) godz. 9:00                    
   Matematyka PR – 2 czerwca 2023r. (piątek) godz. 14:00                    
   Biologia PR – 6 czerwca 2023r. (wtorek) godz. 9:00                     
   Chemia PR – 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) godz. 9:00
   Fizyka PR – 15 czerwca 2023r. (czwartek) godz. 9:00

    

   Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów (termin, miejsce, regulamin) publikujemy w zakładce Egzaminy.

       
   Terminy egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne:                    
   1. Termin: 29 czerwca 2023r. (czwartek) godz. 9:00                   
   2. Termin: 13 lipca 2023r. (czwartek) godz. 9:00                   
                       
   Terminy egzaminu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią:                    
   1. Termin: 1 czerwca 2023r. (czwartek) od godz. 8:30 do 13:00                  
   2. Termin: 22 czerwca 2023r. (czwartek) od godz. 8:30 do 13:00
   3. Termin: 13 lipca 2023r. (czwartek) od godz. 8:30 do 13:00


   Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów (termin, miejsce, regulamin) publikujemy w zakładce Egzaminy.
    

   7 lipca 2023r. - ogłoszenie wyników z matur oraz egzaminów z biologii, chemii, matematyki, fizyki (przeprowadzonych w UMB)


   14 lipca 2023r. - opublikowanie pierwszych list rankingowych na wszystkich kierunkach stacjonarnych I stopnia i jednolitych
            
   17-19 lipca 2023r. - składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z pierwszych list

   20 lipca 2023r. - opublikowanie kolejnych list rankingowych i podanie terminów następnych  
        

    

   Rejestracja na studia niestacjonarne na kierunki Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny odbędzie się w dniach:

   od 18 lipca do 22 sierpnia 2023r. – rejestracja online i dokonywanie opłat rekrutacyjnych,
   do 23 sierpnia 2023r. – uzupełnianie wyników i wymaganych informacji na koncie w IRK,
   24 sierpnia 2023r. – opublikowanie pierwszej listy rankingowej na tych kierunkach,
   25-28 sierpnia 2023r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli) – czas na złożenie dokumentów
   przez kandydatów zakwalifikowanych,
   29 sierpnia 2023r. – opublikowanie drugiej listy rankingowej i podanie terminów kolejnych
   list rankingowych