Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram rekrutacji 2024.
  • Ostatnia zmiana 14.06.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Harmonogram rekrutacji 2024

    


   Rejestracja na studia stacjonarne (I stopnia oraz jednolite):


   od 7 maja do 10 lipca 2024r. - zakładanie kont, zapisy na kierunki i dokonywanie opłat przez kandydatów:

   • z polską nową maturą zdawaną w latach 2005-2024 (w tym również obcokrajowcy z polską maturą)
   • z polską starą maturą zdawaną do 2004r.
   • z maturą IB (International Baccalaureate),
   • z maturą EB (European Baccalaureate),
   • z maturą zagraniczną, którzy nie przystępują do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki

   Uwaga 1 - opłaty rekrutacyjnej należy dokonać maksymalnie do 10 lipca (do północy) włącznie!
   Uwaga 2 - do 11 lipca należy uzupełnić wyniki i pozostałe, wymagane informacje
   Uwaga 3 - kandydaci przystępujący do egzaminów z biologii, chemii, matematyki, fizyki lub egzaminu manualnego lub testu predyspozycji powinni zapoznać się z informacjami w zakładce Rekrutacja/Egzaminy

    

   9 lipca 2024r. - ogłoszenie wyników z matur oraz egzaminów przeprowadzonych w UMB
   12 lipca 2024r. - opublikowanie pierwszych list rankingowych na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl
   15-17 lipca 2024r. - składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z pierwszych list
   18 lipca 2024r. - opublikowanie kolejnych list rankingowych i podanie terminów następnych     

    

   Rejestracja na niestacjonarny Lekarski i Lekarsko-Dentystyczny:

   od 18 lipca do 18 sierpnia 2024r. – rejestracja online, zapisy na kierunki i dokonywanie opłat rekrutacyjnych,
   do 19 sierpnia 2024r. – uzupełnianie wyników i wymaganych informacji na koncie w IRK,
   20 sierpnia 2024r. – opublikowanie pierwszej listy rankingowej na tych kierunkach,
   21-23 sierpnia 2024r. – czas na złożenie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych,
   26 sierpnia 2024r. – opublikowanie drugiej listy rankingowej i podanie terminów kolejnych

    

   Rejestracja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

   od 30 sierpnia do 11 września 2024r. – rejestracja online, zapisy na kierunki i dokonywanie opłat rekrutacyjnych,
   do 12 września 2024r. – uzupełnianie wyników i wymaganych informacji na koncie w IRK,
   13 września 2024r. – opublikowanie pierwszej listy rankingowej na wszystkich kierunkach,
   16-18 września 2024r. – czas na złożenie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych,
   19 września 2024r. – opublikowanie drugiej listy rankingowej i, w razie potrzeby, ogłoszenie kolejnych list lub naboru dodatkowego

    

   W sytuacji niedoboru do limitu lub zbyt małej liczby chętnych, terminy uruchomienia dodatkowego naboru, zostaną opublikowane niezwłocznie na stronie Uczelni w zakładce Harmonogram.


   30 września 2024r. – planowane zamknięcie rekrutacji; w przypadku niewyczerpania limitu miejsc lub w przypadku zmiany organizacji roku akademickiego, termin ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej może ulec zmianie.

   Kandydaci przyjęci na studia zostaną wpisani na listę studentów danego kierunku - zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów opublikowane zostanie na koncie kandydata w zakładce Moje dokumenty natychmiast po przyjęciu. Kandydaci nieprzyjęci otrzymają decyzje o nieprzyjęciu, oddzielnie na każdym kierunku, utrwalone w postaci elektronicznej. Decyzje opublikowane zostaną na koncie kandydata po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym na danym kierunku, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uczelni.

    

   Informacje archiwalne:

   Rejestracja i zapisy na egzamin:

   od 7 do 29 maja 2024r. - w tym terminie rejestrują się wyłącznie kandydaci, którzy chcą lub powinni przystąpić do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest zapisanie się na wybrany kierunek lub kierunki i dokonanie minimum 1 opłaty rekrutacyjnej maksymalnie do 29 maja, do północy włącznie. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów (terminy, miejsce) znajdują się w zakładce Rekrutacja/Egzaminy.
   Uwaga - do tych egzaminów nie mogą przystępować kandydaci z nową polską maturą zdawaną w latach 2005-2024.