• Ostatnia zmiana 13.04.2018 przez Administrator UMB

   Harmonogram rekrutacji

                                 
   Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019

   UWAGA:

   1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicą Polski (obcokrajowcy i kandydaci posiadający obywatelstwo polskie) oraz Kandydaci, którzy posiadają tzw. "starą maturę" (zdawaną w Polsce do 2004roku) na wszystkie kierunki i formy studiów rejestrują się w innym terminie (wskazanym pod tabelą - WAŻNE DATY).

   2. Kandydaci, którzy przystępują do egzaminów lub testów (obcokrajowcy, kandydaci z maturą niepodlegającą przeliczeniu, kandydaci ze "starą maturą", kandydaci na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią - studia I stopnia oraz kandydaci na kierunek Kosmetologia - studia II stopnia) powinni zapoznać się z terminami egzaminów lub testów (wskazanymi pod tabelą - WAŻNE DATY). Wszystkie informacje odnośnie egzaminów (zasady, wymagania, regulaminy) znajdują się w zakładce Zasady_rekrutacji/egzaminy.

    

    

   WAŻNE DATY:


   ► Rejestracja i opłata rekrutacyjna dla kandydatów będących obcokrajowcami (lub posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski) oraz kandydatów posiadających tzw. "starą maturę"- zdawaną w Polsce do 2004r.:

   08.05.2018r. – 29.05.2018r.

   ►Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego (wyłącznie dla obcokrajowców, których matura podlega przeliczeniu):
   27.06.2018r.

   ►Termin na dostarczenie skanu świadectwa (lub dokumentu równoważnego) - dotyczy bcokrajowców (lub kandydatów posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski) maksymalnie do: 
   29.06.2018r. Skan należy przesłać na adres: rek-prom@umb.edu.pl

   ►Egzaminy wstępne dla kandydatów ze "starą maturą", zdawaną w Polsce do roku 2004 oraz kandydatów, których matura zdawana poza granicą Polski nie podlega przeliczeniu:

   05.06.2018r. – matematyka (poziom podstawowy godz. 9:00, poziom rozszerzony godz. 14:00)

   08.06.2018r. – biologia (godz. 9:00 poziom podstawowy i rozszerzony)
   11.06.2018r. – fizyka (godz. 09:00 poziom podstawowy i rozszerzony)
   12.06.2018r. – chemia (godz. 9:00 poziom podstawowy i rozszerzony)
   03.07.2018r. – ogłoszenie wyników matur i egzaminów wstępnych

   ►Test predyspozycji dla wszystkich kandydatów na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią, studia I stopnia:
   21.06.2018r. (czwartek) - 1 termin
   17.07.2018r. (wtorek) - 2 termin

   ►Egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej dla wszystkich kandydatów na kierunek Kosmetologia, studia II stopnia

   05.09.2018r. (środa) - 1 termin

   06.09.2018r.  (czwartek) - 2 termin

    

    

    

   Szczegółowe informacje:
   Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
   ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich)
   tel. 85 748 54 73, fax: 85 748 54 72, e-mail:
   brip@umb.edu.pl
   oraz na stronie internetowej uczelni: www.umb.edu.pl (w zakładce REKRUTACJA)

   Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30