• Ostatnia zmiana 18.06.2021 przez Administrator UMB

   Harmonogram rekrutacji 2021

         

         UWAGA - wszystkich kandydatów, niezależnie od rodzaju matury prosimy o zapoznanie się również z informacjami pod tabelą!!! 

   Poniższy harmonogram może ulec zmianie w sytuacji zmiany harmonogramu matur w 2021r. - komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

   • 5.07.2021r. - Ogłoszenie wyników z matur oraz wyników z egzaminów z biologii, chemii, matematyki, fizyki i egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych (przeprowadzonych w UMB)

    

   • Terminy egzaminów wstępnych przedmiotowych dla kandydatów posiadających starą maturę lub maturę zdawaną poza granicą Polski i niepodlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe (PR oznacza poziom rozszerzony, PP poziom podstawowy):

   Matematyka PP – 2.06.2021r. (środa) godz. 9:00
   Matematyka PR – 2.06.2021r. (środa) godz. 14:00
   Biologia PR – 9.06.2021r. (środa) godz. 9:00
   Chemia PR – 11.06.2021r. (piątek) godz. 9:00
   Fizyka PR – 15.06.2021r. (wtorek) godz. 9:00
    

   • 30.06.2021r. (środa) godz. 9:00 - egzamin z języka polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych (dla kandydatów posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski i podlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe)
     
   • Terminy egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne:
    a)    29.06.2021r. (wtorek) godz. 9:00 – Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do 28.06.2021r.
    b)    12.07.2021r. (poniedziałek) godz. 9:00 - Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do 11.07.2021r.
    W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej, egzamin będzie trwał 60 min, planowe rozpoczęcie – godz. 9:00, zakończenie – godz. 10:00.

    

   • Terminy egzaminu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią:
    a)    24.06.2021r. (czwartek) – Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do 23.06.2021r. W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej. Planowe rozpoczęcie egzaminu - godz. 8:30, zakończenie - godz. 13:00.
    b)    13.07.2021r. (wtorek) – Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do 11.07.2021r. W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej. Planowe rozpoczęcie egzaminu - godz. 10:00, zakończenie - godz.14:30

    

   • Terminy wszystkich list, nie ujęte w niniejszym harmonogramie, zostaną opublikowane na stronie www.listyrankingowe.umb.edu.pl
     
   • 30.09.2021r.  - termin zamknięcia rekrutacji. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej może ulec zmianie.


    

   Szczegółowe informacje:
   Biuro Promocji i Rekrutacji zachęca wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego:
   tel. 85 748 54 73    tel. kom. 506 374 319
      e-mail: brip@umb.edu.pl
   Jesteśmy też dostępni online na czacie.

   Siedziba: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich)
   Godziny otwarcia:
   od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30