• Ostatnia zmiana 19.06.2019 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Harmonogram rekrutacji

                                 
   Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020

    

   STUDIA STACJONARNE

    

   Kierunki: Lekarski, Lekarsko – Dentystyczny, Farmacja
   ·07.05.2019r. – 29.05.2019r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana do roku 2004 albo matura zagraniczna
   ·07.05.2019r. – 09.07.2019r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana od roku 2005 albo matura międzynarodowa IB albo matura europejska EB
   ·do 25.06.2019r. – termin na dostarczenie przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną świadectwa (lub dokumentu równoważnego) wraz z uzyskanym wynikiem
   ·do 10.07.2019r. – uzupełnianie wyników przez wszystkich kandydatów
   ·12.07.2019 r. – ogłoszenie list rankingowych
   ·15.07.2019 r. – 18.07.2019 r. – I termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia
   ·19.07.2019r. – ogłoszenie kolejnych list**

    

   Kierunki: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Kosmetologia,
   Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne,
   Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne

   ·07.05.2019 r. – 29.05.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana do roku 2004 albo matura zagraniczna

   ·07.05.2019 r. – 15.07.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana od roku 2005 albo matura międzynarodowa IB albo matura europejska EB

   ·do 25.06.2019 r. –termin na dostarczenie przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną świadectwa (lub dokumentu równoważnego) wraz z uzyskanym wynikiem
   ·do 16.07.2019 r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
   ·19.07.2019 r. – ogłoszenie list rankingowych
   ·22.07.2019 r. – 25.07.2019 r. – I termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia
   ·26.07.2019 r. – ogłoszenie kolejnych list**

   Termin egzaminów wstępnych (polska matura zdawana do roku 2004 albo matura zagraniczna
   niepodlegająca przeliczeniu)
   :
   04.06.2019 r. – matematyka (PP - godz. 9:00, PR - godz. 14:00)
   07.06.2019 r. – biologia (PP i PR - godz. 9:00)
   10.06.2019 r. – chemia (PP i PR - godz. 9:00)
   14.06.2019 r. – fizyka (PP i PR - godz. 09:00)
   25.06.2019 r. – Termin egzaminu z języka polskiego z zakresu nauk przyrodniczych (dla kandydatów posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski)

   Terminy egzaminu z rysunku: 24.06.2019 r. oraz 15.07.2019 r. godz. 9:00
   Terminy testu predyspozycji: 13.06.2019 r. godz. 8:30-13:00 oraz 16.07.2019 r. godz. 10:00-14:30

    

    

   STUDIA NIESTACJONARNE

    

   Kierunki: Lekarski, Lekarsko – Dentystyczny, Farmacja, Analityka Medyczna, Kosmetologia,
   Fizjoterapia

   ·07.05.2019 r. – 29.05.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna –polska matura zdawana do roku 2004
   albo matura zagraniczna
   ·07.08.2019 r. – 26.08.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana od roku 2005
   albo matura międzynarodowa IB albo matura europejska EB
   ·do 25.06.2019 r. – termin na dostarczenie przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną
   świadectwa (lub dokumentu równoważnego) wraz z uzyskanym wynikiem
   ·do 27.08.2019 r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
   ·28.08.2019 r. – ogłoszenie list rankingowych
   ·29.08.2019 r. – 03.09.2019 r. – I termin składania dokumentów
   ·29.08.2019 r. – 03.09.2019 r. – termin podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania
   dowodu wpłaty za I semestr studiów niestacjonarnych
   ·04.09.2019 r. – ogłoszenie kolejnych list**

    

   Termin egzaminów wstępnych (polska matura zdawana do roku 2004 albo matura zagraniczna
   niepodlegająca przeliczeniu)
   :
   04.06.2019 r. – matematyka (PP - godz. 9:00, PR - godz. 14:00)
   07.06.2019 r. – biologia (PP i PR - godz. 9:00)
   10.06.2019 r. – chemia (PP i PR - godz. 9:00)
   14.06.2019 r. – fizyka (PP i PR - godz. 09:00)
   25.06.2019 r. – Termin egzaminu z języka polskiego z zakresu nauk przyrodniczych (dla kandydatów posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski)
   Terminy egzaminu z rysunku: 24.06.2019 r. oraz 15.07.2019 r. godz. 9:00
   Terminy testu predyspozycji: 13.06.2019 r. godz. 8:30-13:00 oraz 16.07.2019 r. godz. 10:00-14:30

    

   STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

    

   Kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Logopedia z Fonoaudiologią*, Pielęgniarstwo,
   Położnictwo, Zdrowie Publiczne

   ·07.08.2019 r. – 03.09.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna
   ·04.09.2019 r. – ogłoszenie list rankingowych
   ·05.09.2019 r. – 11.09.2019 r. – I termin składania dokumentów
   ·05.09.2019 r. – 11.09.2019 r. – termin podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania
   dowodu wpłaty za I semestr studiów niestacjonarnych
   ·12.09.2019 r. – ogłoszenie kolejnych list**

   Kierunek: Kosmetologia

   ·07.08.2019 r. – 29.08.2019 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna

   ·02-03.09.2019 r. – egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej
   ·04.09.2019 r. – ogłoszenie list rankingowych
   ·05.09.2019 r. – 11.09.2019 r. – I termin składania dokumentów
   ·05.09.2019 r. – 11.09.2019 r. – termin podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania
   dowodu wpłaty za I semestr studiów niestacjonarnych
   ·12.09.2019 r. – ogłoszenie kolejnych list**

    

    

    

   *studia jedynie w formie studiów stacjonarnych
   ** ostateczna lista rankingowa zostanie zamknięta 27.09.2019r. W przypadku niewyczerpania
   limitu miejsc, termin ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej może ulec zmianie.

    

   Szczegółowe informacje:
   Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
   ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich)
   tel. 85 748 54 73, fax: 85 748 54 72, e-mail:
   brip@umb.edu.pl
   oraz na stronie internetowej uczelni: www.umb.edu.pl (w zakładce REKRUTACJA)

   Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30