• Harmonogram rekrutacji. Studenci przy mikroskopie wielostanowiskowym. Zakład Patomorfologii Lekarskiej.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 19.10.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Harmonogram rekrutacji

                                     
  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2017/2018

   

  STUDIA STACJONARNE:

   

  Kierunki: Lekarski, Lekarsko – Dentystyczny, Farmacja:

  09.05.2017 r. – 31.05.2017 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana do roku 2004 albo matura zagraniczna

  09.05.2017 r. – 07.07.2017 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana od roku 2005 albo matura międzynarodowa IB albo matura europejska EB

  do 30.06.2017 r. – termin na dostarczenie przez cudzoziemców świadectwa (lub dokumentu równoważnego) wraz z uzyskanym wynikiem

  do  12.07.2017 r. – uzupełnianie wyników przez wszystkich kandydatów

  13.07.2017 r. – ogłoszenie list rankingowych

  14.07.2017 r. – 18.07.2017 r. I termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia
  19.07.2017 r. – ogłoszenie kolejnych list rankingowych


  Kierunki: Analityka Medyczna, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Kosmetologia, Logopedia
  z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne:

  09.05.2017 r. – 31.05.2017 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana do roku 2004 albo matura zagraniczna

  09.05.2017 r. – 12.07.2017 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana od roku 2005 albo matura międzynarodowa IB albo matura europejska EB
  do 30.06.2017 r. – termin na dostarczenie przez cudzoziemców świadectwa (lub dokumentu równoważnego) wraz z uzyskanym wynikiem

  do 18.07.2017 r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów

  19.07.2017 r. – ogłoszenie list rankingowych
  20.07.2017 r. – 25.07.2017 r. I termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia
  26.07.2017 r. – ogłoszenie kolejnych list rankingowych

   

  Termin egzaminów wstępnych:
  2.06.2017r.  matematyka - godz. 9:00 (poziom podstawowy); godz. 14:00 (poziom rozszerzony)
  8.06.2017r.  biologia - godz. 9:00 (poziom podstawowy i rozszerzony)
  9.06.2017r.  wiedza o społeczeństwie - godz. 9:00 (poziom podstawowy i rozszerzony)
  12.06.2017r. chemia - godz. 9:00 (poziom podstawowy i rozszerzony)
  13.06.2017r. fizyka i astronomia - godz. 14:00 (poziom podstawowy i rozszerzony)

  30.06.2017r. – ogłoszenie wyników matur i egzaminów wstępnych

   

  Terminy testu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią:

    22.06.2017 r.

    14.07.2017 r.


  Termin testu sprawdzającego znajomość języka polskiego:
  23.06.2017r.
   

   

  STUDIA NIESTACJONARNE:

   

  Kierunki: Lekarski, Lekarsko – Dentystyczny, Farmacja, Analityka Medyczna, Kosmetologia, Fizjoterapia:

  09.05.2017 r. – 31.05.2017 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna –polska matura zdawana do roku 2004 albo matura zagraniczna

  11.08.2017 r. – 28.08.2017 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna – polska matura zdawana od roku 2005 albo matura międzynarodowa IB albo matura europejska EB
  do 30.06.2017 r. – termin na dostarczenie przez cudzoziemców świadectwa (lub dokumentu równoważnego) wraz z uzyskanym wynikiem

  do  29.08.2017 r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów

  30.08.2017 r. – ogłoszenie list rankingowych

  31.08.2017 r. – 04.09.2017 r. I termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia
  31.08.2017 r. – 06.09.2017 r.  termin podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania dowodu wpłaty za I semestr studiów niestacjonarnych
  07.09.2017 r. – ogłoszenie kolejnych list rankingowych

   

  STUDIA II STOPNIA

   

  STACJONARNE i NIESTACJONARNE

   

  Kierunki: Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Logopedia z Fonoaudiologią*, Pielęgniarstwo, Położnictwo*, Zdrowie Publiczne.

  10.08.2017 r. – 04.09.2017 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna

  07.09.2017 r. – ogłoszenie list rankingowych

  08.09.2017 r. – 12.09.2017 r. I termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia
  08.09.2017 r. – 14.09.2017 r.  termin podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania dowodu wpłaty za I semestr studiów niestacjonarnych
  15.09.2017 r. – ogłoszenie kolejnych list rankingowych

   

  Kierunek: Kosmetologia

  10.08.2017 r. – 31.08.2017 r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna

  05-06.09.2017 r. – egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej

  07.09.2017 r. – ogłoszenie list rankingowych

  08.09.2017 r. – 12.09.2017 r. I termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia
  08.09.2017 r. – 14.09.2017 r.  termin podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania dowodu wpłaty za I semestr studiów niestacjonarnych
  15.09.2017 r. – ogłoszenie kolejnych list rankingowych

   

  *studia jedynie w formie studiów stacjonarnych

   

  Szczegółowe informacje:
  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich)
  tel. 85 748 54 73, fax: 85 748 54 72, e-mail:
  brip@umb.edu.pl
  oraz na stronie internetowej uczelni: www.umb.edu.pl (w zakładce REKRUTACJA)

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30