Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Uchwały Senatu UMB.