Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Limity przyjęć.
 • Ostatnia zmiana 17.11.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Limity przyjęć


  Limity przyjęć na I rok studiów (jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia) w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024 zostaną opublikowane najpóźniej 4 maja 2023r.


   

  Limity przyjęć na studia na Wydziale Lekarskim

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Lekarski - studia jednolite magisterskie*

  stacjonarne

   

  niestacjonarne

   

  cudzoziemcy**

   

  anglojęzyczne

   

  Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie*

  stacjonarne

   

  niestacjonarne

   

  cudzoziemcy**

   
  Techniki Dentystyczne – studia I stopniastacjonarne 
  Higiena Stomatologiczna – studia I stopniastacjonarne 
  Biostatystyka Kliniczna – studia I stopniastacjonarne 

  * Limity miejsc na kierunkach: lekarski i lekarsko-dentystyczny ustalone przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym)

  ** Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

   

  Limity przyjęć na Wydziale Farmaceutycznym

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Analityka Medyczna – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

   

  cudzoziemcy**

   

  Farmacja - studia jednolite magi sterskie

  stacjonarne

   

  cudzoziemcy**

   

  Kosmetologia - studia I stopnia

  stacjonarne

   

  cudzoziemcy**

   

  Kosmetologia - studia II stopnia

  stacjonarne

   

  cudzoziemcy**

   

  ** Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

   

  Limity przyjęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Biostatystyka - studia II stopnia

  stacjonarne

   

  Dietetyka - studia I stopnia

  stacjonarne

   

  Dietetyka - studia II stopnia

  stacjonarne

   

  Elektroradiologia - studia I stopnia

  stacjonarne

   

  Elektroradiologia – studia II stopnia

  stacjonarne

   

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

   

  cudzoziemcy**

   

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia I stopnia

  stacjonarne

   

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia II stopnia

  stacjonarne

   

  Pielęgniarstwo – studia I stopnia

  stacjonarne

   

  cudzoziemcy**

   

  Pielęgniarstwo – studia II stopnia

  stacjonarne

   

  Położnictwo – studia I stopnia

  stacjonarne

   

  cudzoziemcy**

   

  Położnictwo – studia II stopnia

  stacjonarne

   

  niestacjonarne

   

  Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

   

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia – studia I stopnia

  stacjonarne

   
  Zdrowie Publiczne – studia II stopniastacjonarne 

  **Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.


  Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania kształcenia w przypadku gdy liczba chętnych na danym kierunku będzie mniejsza niż limit!