Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Limity przyjęć.
 • Ostatnia zmiana 08.08.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Limity przyjęć


  Limity przyjęć na I rok studiów (jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia) w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023
   

  Limity przyjęć na studia na Wydziale Lekarskim

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Techniki Dentystyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  24

  Higiena Stomatologiczna – studia I stopnia

  stacjonarne

  18

  Lekarski - studia jednolite magisterskie*

  stacjonarne

  184

  niestacjonarne

  126

  cudzoziemcy**

  2

  anglojęzyczne

  126

  Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie*

  stacjonarne

  73

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy**

  1

  * Limity miejsc na kierunkach: lekarski i lekarsko-dentystyczny ustalone przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym)

  ** Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

   

  Limity przyjęć na Wydziale Farmaceutycznym

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Analityka Medyczna – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  91

  cudzoziemcy

  1**

  Farmacja - studia jednolite magi sterskie

  stacjonarne

  145

  cudzoziemcy

  1**

  Kosmetologia - studia I stopnia

  stacjonarne

  127

  cudzoziemcy

  1**

  Kosmetologia - studia II stopnia

  stacjonarne

  91

  cudzoziemcy

  1**

  ** Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

   

  Limity przyjęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Biostatystyka Kliniczna - studia I stopnia

  stacjonarne

  18

  Biostatystyka - studia II stopnia

  stacjonarne

  18

  Dietetyka - studia I stopnia

  stacjonarne

  74

  Dietetyka - studia II stopnia

  stacjonarne

  38

  Elektroradiologia - studia I stopnia

  stacjonarne

  38

  Elektroradiologia – studia II stopnia

  stacjonarne

  38

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  109

  cudzoziemcy

  1**

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia I stopnia

  stacjonarne

  38

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia II stopnia

  stacjonarne

  38

  Pielęgniarstwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  145

  cudzoziemcy

  1**

  Pielęgniarstwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  146

  Położnictwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  37

  cudzoziemcy

  1**

  Położnictwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  38

  niestacjonarne

  56

  Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  56

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia– studia I stopnia

  stacjonarne

  38

  Zdrowie Publiczne – studia II stopnia

  stacjonarne

  38

  niestacjonarne

  20

  ** Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.


  Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania kształcenia w przypadku gdy liczba chętnych na danym kierunku będzie mniejsza niż limit!