• Limity przyjęć. Rekrutacja UMB
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 25.10.2018 przez Administrator UMB

  Limity przyjęć

   

  LIMITY PRZYJĘĆ NA I ROK  JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

  W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

   

  Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

   

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Lekarski – studia jednolite magisterskie*

  stacjonarne

  184

  Lekarski – studia jednolite magisterskie*

  niestacjonarne

  80

  Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie*

  stacjonarne

  75

  Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie*

  niestacjonarne

  15

  Techniki Dentystyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  24

   

  Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

   

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Analityka Medyczna – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  90

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy

  1

  Farmacja – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  126

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy

  1

  anglojęzyczne

  30

  Kosmetologia – studia I stopnia

  stacjonarne

  108

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy

  1

  Kosmetologia – studia II stopnia

  stacjonarne

  54

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy

  1

   

  Na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

   

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Biostatystyka- studia I stopnia

  stacjonarne

  18

  Dietetyka - studia I stopnia       stacjonarne              54

  Dietetyka - studia II stopnia

  stacjonarne

  30

  niestacjonarne

  34

  Elektroradiologia - studia I stopnia

  stacjonarne

  36

  Elektroradiologia – studia II stopnia

  stacjonarne

  25

  niestacjonarne

  36

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  90

  niestacjonarne

  18

  Fizjoterapia -  studia II stopnia

  stacjonarne

  71

  niestacjonarne

  85

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia I stopnia

  stacjonarne

  36

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia II stopnia

  stacjonarne

  26

  Pielęgniarstwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  144

  Pielęgniarstwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  72

  niestacjonarne

  85

  Położnictwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  72

  Położnictwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  26

  Położnictwo- studia I stopnia tzw. pomostowe  niestacjonarne              36

  Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  54

  Zdrowie Publiczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  29

  Zdrowie Publiczne – studia II stopnia

  stacjonarne

  20

  niestacjonarne

  34

   

  * Limity ustalone przez Ministra Zdrowia

  Uchwała nr 72/2018 z dnia w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2018/2019