• Ostatnia zmiana 15.10.2020 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Limity przyjęć

  Uwaga: limity dot. roku akademickiego 2020/2021
   

  LIMITY PRZYJĘĆ NA I ROK  JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

  W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

   

  Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

   

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Techniki Dentystyczne – studia I stopnia

  stacjonarne 24
  Higiena Stomatologiczna – studia I stopnia stacjonarne 18

  Lekarski – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  184*

  niestacjonarne

  126*
  cudzoziemcy 2*

  anglojęzyczne

  126*

  Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  74*

  niestacjonarne 18*

  cudzoziemcy

  1*

   

  * Limit miejsc ustalony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.


  Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

   

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Analityka Medyczna – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  72

  cudzoziemcy

  1

  Farmacja – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  144

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy

  1

  anglojęzyczne

  30

  Kosmetologia – studia I stopnia

  stacjonarne

  108

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy

  1

  Kosmetologia – studia II stopnia

  stacjonarne

  90

  cudzoziemcy

  1

   

  Na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

   

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Biostatystyka- studia I stopnia

  stacjonarne

  18

  Dietetyka - studia I stopnia       stacjonarne              72

  Dietetyka - studia II stopnia

  stacjonarne

  39

  niestacjonarne

  18

  Elektroradiologia - studia I stopnia

  stacjonarne

  39

  Elektroradiologia – studia II stopnia

  stacjonarne

  36

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  90

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy

  1

  Fizjoterapia -  studia II stopnia

  stacjonarne

  18**

  niestacjonarne

  18**

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia I stopnia

  stacjonarne

  39

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia II stopnia

  stacjonarne

  39

  Pielęgniarstwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  144

  cudzoziemcy

  1

  Pielęgniarstwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  108

  Położnictwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  39

  cudzoziemcy

  1

  Położnictwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  54

  niestacjonarne

  36

  Położnictwo- studia I stopnia tzw. pomostowe  niestacjonarne              21

  Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  54

  Zdrowie Publiczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  39

  Zdrowie Publiczne – studia II stopnia

  stacjonarne

  39

  niestacjonarne

  18

   

  ** Uwaga - ostatni rok naboru na ten kierunek w formie studiów II stopnia!!!
  Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania kształcenia w tej formie w przypadku gdy liczba chętnych będzie mniejsza niż limit!

   

  Uchwała nr 26/2020 z dnia 26.02.2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2020/2021