• Ostatnia zmiana 13.07.2021 przez Administrator UMB

  Limity przyjęć


  Limity przyjęć na I rok studiów (jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia) w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022
   

  Wykaz limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022.

   

  Limity przyjęć na studia na Wydziale Lekarskim

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Techniki Dentystyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  24

  Higiena Stomatologiczna – studia I stopnia

  stacjonarne

  18

  Lekarski - studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  184*

  niestacjonarne

  126*

  cudzoziemcy

  2*

  anglojęzyczne

  126*

  Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  74*

  niestacjonarne

  18*

  cudzoziemcy

  1*

   

   

  * Limit miejsc ustalony przez ministra właściwego do spraw zdrowia

   

  Limity przyjęć na Wydziale Farmaceutycznym

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Analityka Medyczna – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  80

  cudzoziemcy

  1**

  Farmacja - studia jednolite magi sterskie

  stacjonarne

  144

  cudzoziemcy

  1**

  Kosmetologia - studia I stopnia

  stacjonarne

  108

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy

  1**

  Kosmetologia - studia II stopnia

  stacjonarne

  90

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy

  1**

   

   

  Limity przyjęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Biostatystyka- studia I stopnia

  stacjonarne

  18

  Biostatystyka - studia II stopnia

  stacjonarne

  18

  Dietetyka - studia I stopnia

  stacjonarne

  72

  Dietetyka - studia II stopnia

  stacjonarne

  39

  niestacjonarne

  18

  Elektroradiologia - studia I stopnia

  stacjonarne

  39

  Elektroradiologia – studia II stopnia

  stacjonarne

  36

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  90

  cudzoziemcy

  1**

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia I stopnia

  stacjonarne

  39

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia II stopnia

  stacjonarne

  39

  Pielęgniarstwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  144

  cudzoziemcy

  1**

  Pielęgniarstwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  126

  Położnictwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  38

  cudzoziemcy

  1**

  Położnictwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  54

  niestacjonarne

  36

  Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  54

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia– studia I stopnia

  stacjonarne

  39

  Zdrowie Publiczne – studia II stopnia

  stacjonarne

  39

  niestacjonarne

  18

   


  Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania kształcenia w tej formie w przypadku gdy liczba chętnych będzie mniejsza niż limit!
   

  Uchwała nr 49/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 25.03.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 25/2021 z dnia 25.02.2021 w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022

   

  ** dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.