• Limity przyjęć. Rekrutacja UMB
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 19.10.2017 przez Administrator UMB

  Limity przyjęć

   

  LIMITY PRZYJĘĆ NA I ROK  JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

  W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

   

  Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

   

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Lekarski – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  184

  Lekarski – studia jednolite magisterskie

  niestacjonarne

  80

  Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  72

  Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie

  niestacjonarne

  15

  Techniki Dentystyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  24

   

  Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

   

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Analityka Medyczna – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  90

  niestacjonarne

  17

  cudzoziemcy

  1

  Farmacja – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  126

  niestacjonarne

  17

  cudzoziemcy

  1

  anglojęzyczne

  30

  Kosmetologia – studia I stopnia

  stacjonarne

  108

  niestacjonarne

  17

  cudzoziemcy

  1

  Kosmetologia – studia II stopnia

  stacjonarne

  54

  niestacjonarne

  17

  cudzoziemcy

  1

   

  Na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

   

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Dietetyka - studia I stopnia

  stacjonarne

  54

  Dietetyka - studia II stopnia

  stacjonarne

  27

  niestacjonarne

  34

  Elektroradiologia - studia I stopnia

  stacjonarne

  36

  Elektroradiologia – studia II stopnia

  stacjonarne

  24

  niestacjonarne

  34

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  90

  niestacjonarne

  18

  Fizjoterapia -  studia II stopnia

  stacjonarne

  72

  niestacjonarne

  85

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia I stopnia

  stacjonarne

  36

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia II stopnia

  stacjonarne

  21

  Pielęgniarstwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  126

  Pielęgniarstwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  70

  niestacjonarne

  85

  Położnictwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  72

  Położnictwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  25

  Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  54

  Zdrowie Publiczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  28

  Zdrowie Publiczne – studia II stopnia

  stacjonarne

  27

  niestacjonarne

  34

   

  * Limity zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko - dentystyczny oraz z Uchwałą nr 71/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białysmtoku z dnia 28.06.2017r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok  jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2017/2018