Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Limity przyjęć.
 • Ostatnia zmiana 25.03.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Limity przyjęć

   

  Limity przyjęć na I rok studiów (jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia) w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2024/2025

   

  Limity przyjęć na studia na Wydziale Lekarskim

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Lekarski - studia jednolite magisterskie1

  stacjonarne

  184

  niestacjonarne

  126

  cudzoziemcy2

  2

  anglojęzyczne

  126

  Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie1

  stacjonarne

  73

  niestacjonarne

  18

  cudzoziemcy2

  1
  Techniki Dentystyczne – studia I stopniastacjonarne24
  Higiena Stomatologiczna – studia I stopniastacjonarne18
  Biostatystyka Kliniczna – studia I stopniastacjonarne18
  Biostatystyka Kliniczna – studia II stopniastacjonarne10

  1 Ostateczne limity miejsc na lekarskim i lekarsko-dentystycznym zatwierdzi minister właściwy do spraw zdrowia.

  2 Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

   

  Limity przyjęć na Wydziale Farmaceutycznym

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Analityka Medyczna – studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  91

  cudzoziemcy2

  1

  Farmacja - studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  145

  cudzoziemcy2

  1

  Kosmetologia - studia I stopnia

  stacjonarne

  128

  Kosmetologia - studia II stopnia

  stacjonarne

  74

  2 Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

   

  Limity przyjęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu

  Kierunek studiów, poziom kształcenia:

  Forma studiów:

  Limit przyjęć:

  Dietetyka - studia I stopnia

  stacjonarne

  92

  Dietetyka - studia II stopnia

  stacjonarne

  38

  Elektroradiologia - studia I stopnia

  stacjonarne

  38

  Elektroradiologia – studia II stopnia

  stacjonarne

  38

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

  stacjonarne

  109

  cudzoziemcy2

  1

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia I stopnia

  stacjonarne

  38

  Logopedia z Fonoaudiologią – studia II stopnia

  stacjonarne

  38

  Pielęgniarstwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  145

  cudzoziemcy2

  1

  Pielęgniarstwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  146

  Położnictwo – studia I stopnia

  stacjonarne

  37

  cudzoziemcy2

  1

  Położnictwo – studia II stopnia

  stacjonarne

  38

  niestacjonarne

  38

  Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia

  stacjonarne

  73
  cudzoziemcy21
  Ratownictwo Medyczne – studia II stopniastacjonarne338

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia – studia I stopnia

  stacjonarne4

  38
  Zdrowie Publiczne – studia II stopniastacjonarne456

  2 Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

  3 Studia II stopnia na kierunku II stopnia zostaną uruchomione pod warunkiem wydania standardów kształcenia.
  4 Studia stacjonarne w formie on-line.


  Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania kształcenia w przypadku gdy liczba chętnych na danym kierunku będzie mniejsza niż limit!