Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja - Basic.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja - Basic

  Kryteria rekrutacji:
  Obligatoryjne

  • okres zatrudnienia na UMB nie może być krótszy niż okres otrzym. wsparcia w projekcie,
  • zatrudnienie na umowę o pracę na czas realizacji zajęć dydaktycznych (m. X-VI) – weryfikowany  na podstawie zaświadczenia z Działu Spraw Pracowniczych,
  • wykorzystanie nabytych kompetencji w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych na UMB (oświadczenie UP)

   

  Dodatkowe:

  • w przypadku większej liczby chętnych będzie liczyła się kolejność zgłoszeń.

   

   

  Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostaną przesłane do uczestników/uczestniczek drogą mailową.

   

  POWRÓT