Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
  • Ostatnia zmiana 09.10.2023 przez Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

    Regulamin Dydaktyczny Jednostki