Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje naukowe.
 • Publikacje naukowe.
 • Ostatnia zmiana 06.01.2018 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Publikacje naukowe

   

  Miło nam poinformować,  że nakładem wydawnictwa Difin ukazała się pierwsza monografia, w pracy nad którą wzięli udział pracownicy Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej UMB:

   

  ZAGADNIENIA PRAWA MEDYCZNEGO 

   

  pod redakcją:

  dr. hab. Adama Gorskiego oraz dr Emilii Sarnackiej

   

  Spis treści:

   

  Dr hab. Maria Boratyńska 
  Odpowiedzialność cywilna w zespole medycznym z udziałem pielęgniarek

  Dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN 
  Odpowiedzialność karna za udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień

  Dr Urszula Drozdowska 
  Z problematyki lekarskiego obowiązku poinformowania o ryzyku i skutkach zabiegu - uwagi na tle wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

  Dr hab. Adam Górski, prof. UJ
  Leczenie bez zgody jako problem prawa karnego. Rozważania na tle niektórych porządków prawnych (modeli regulacyjnych)

  Prof. nadz., dr  hab. Rafał Kubiak 
  Konsekwencje administracyjne i karne stosowane wobec rodziców sprzeciwiających się obowiązkowym szczepieniom ochronnym

  Dr Michał Łuksza 
  Problem stosowania przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w niepsychiatrycznych podmiotach wykonujących działalność leczniczą wobec tzw. „pacjenta agresywnego”.

  Dr Katarzyna Miaskowska – Daszkiewicz 
  Diagnostyka i leczenie chorób rzadkich w Polsce - ocena na tle rozwiązań wybranych państw

  Dr Rafał Michalczak 
  Telemedycyna jako problem prawny

  Dr Bartłomiej Oszkinis 
  Prokreacja heterologiczna a polskie prawo rodzinne - kilka uwag systemowych

  Mgr Maciej Rudzki, dr Błażej Kmieciak  
  Problem działań przymusowych podejmowanych wobec dzieci transportowanych do szpitala psychiatrycznego

  Dr Emilia Sarnacka 
  Wybrane aspekty prawne świadczeń położniczych po stwierdzeniu wad letalnych dziecka na etapie prenatalnym

  Dr hab. Dobrosława Szumiło – Kulczycka 
  Tajemnica lekarska i psychiatryczna z perspektywy obrońcy

  Dr Katarzyna Syroka – Marczewska 
  Obrót produktami leczniczymi – aspekty prawne

  dr hab. Monika Urbaniak 
  Pozycja i zadania szpitala klinicznego w systemie ochrony

  Dr Agata Wnukiewicz – Kozłowska 
  Problematyka ratyfikacji Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie (Konwencji Biomedycznej) w Polsce

  Dr Iwona Wrześniewska – Wal 
  Należyta staranność lekarza w praktyce sądów lekarskich. Analiza orzecznictwa i badania własne