Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prawo medyczne - repetytorium do LEK.
 • Prawo medyczne - repetytorium do LEK.
 • Ostatnia zmiana 17.03.2023 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo medyczne - repetytorium do LEK

   

  AKTUALNOŚCI

  Przedmiot będzie realizowany na platformie Blackboard:

  Platforma Blackboard UMB

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  mgr Karolina Góralczyk

  karolina.goralczyk@umb.edu.pl

   

  TERMINY ZAJĘĆ

  13  kwietnia 2023r. godz. 17.45-20.45

  20 kwietnia 2023r. godz. 15.30-20.00 

  24 kwietnia 2023r. godz. 17.30-20.30

  27 kwietnia 2023r. godz. 15.30-20.00

   

  WARUNKI ZALICZENIA

  • aktywność na zajęciach

   

  LITERATURA PODSTAWOWA

  • Górski Adam, Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych haseł, Warszawa 2012
  • Nesterowicz Mirosław, Prawo medyczne, Toruń 2016.
  • Kubiak Rafał, Prawo medyczne, Warszawa 2017
  • Jacek Anna, Sarnacka Emilia, Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK, Warszawa 2015

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

  • Fiutak Agnieszka, Prawo a medycyna, Warszawa 2014
  • Kubiak Rafał, Tajemnica medyczna, Warszawa 2015
  • Fiutak Agnieszka, Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem, Warszawa 2012
  • Fiutak Agnieszka, Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem cz. II, Warszawa 2015