• Prawo medyczne - repetytorium do LEK.
 • Ostatnia zmiana 31.03.2022 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo medyczne - repetytorium do LEK

   

  AKTUALNOŚCI

  Przedmiot będzie realizowany na platformie Blackboard:

  Platforma Blackboard UMB

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  dr Emilia Sarnacka

  emilia.sarnacka@umb.edu.pl

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

  Wprowadzenie do prawa

  10.03.2022 godz. 18.00-20.15 Zasady wykonywania zawodu lekarza

  17.03.2022 godz. 18.00-20.15 Prawa pacjenta

  24.03.2022 godz. 18.00-20.15 Ochrona zdrowia psychicznego

  31.03.2022 godz. 18.00-20.15 Choroby zakaźne

  6.04.2022 godz. 18.00-20.15 Odpowiedzialność cywilna i zawodowa lekarza - zajęcia na MS TEAMS

  28.04.2022 godz. 18.00-20.15 Działalność lecznicza. Samorząd zawodowy lekarzy. Analiza zagadnień na LEK  cz. I

  5.05.2022 godz. 18.00-20.15  Analiza zagadnień na LEK cz. II

   

  WARUNKI ZALICZENIA

  • aktywność na zajęciach

   

  LITERATURA PODSTAWOWA

  • Górski Adam, Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych haseł, Warszawa 2012
  • Nesterowicz Mirosław, Prawo medyczne, Toruń 2016.
  • Kubiak Rafał, Prawo medyczne, Warszawa 2017
  • Jacek Anna, Sarnacka Emilia, Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK, Warszawa 2015

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

  • Fiutak Agnieszka, Prawo a medycyna, Warszawa 2014
  • Kubiak Rafał, Tajemnica medyczna, Warszawa 2015
  • Fiutak Agnieszka, Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem, Warszawa 2012
  • Fiutak Agnieszka, Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem cz. II, Warszawa 2015