Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ochrona własności intelektualnej.
 • Ochrona własności intelektualnej.
 • Ostatnia zmiana 11.03.2019 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Ochrona własności intelektualnej

  Ochrona własności intelektualnej:

   

  Koordynator przedmiotu:

  Krzysztof Michalak

  tel. tel. (85) 686 50 55

  Terminy i tematy zajęć w II semestrze:

  zajęcia odbywają się według planu ustalonego z opiekunem roku;

  Warunki zaliczenia przedmiotu określają:

  1. Uchwała nr 40/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

  2. Regulamin dydaktyczny ZPMiDL

   

  Akty prawne:

  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 j.t.)

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 j.t.)

  Inne wskazane na zajęciach

   

  Literatura:

  Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010

  Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2014