Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lecznictwo.
 • Ostatnia zmiana 22.02.2017 przez Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  Lecznictwo

   

   

  Lecznictwo związane z profilami kliniki:

   

   

  • Kardiologiczny

   

  Klinika jako jedyna w całym makroregionie posiada wydzielone łóżka dla dzieci i młodzieży z problemami kardiologicznymi. Łącznie z poradnią kardiologiczną obejmuje opieką ok. 32 tyś chorych. Zatrudnia wysokospecjalistyczną kadrę medyczną- 3 lekarzy ze specjalizację z kardiologii oraz 3 w trakcie specjalizacji (w całej Polsce jest jedynie 150 specjalistów z kardiologii dziecięcej). Jest jednostką dobrze wyposażoną w kardiologiczny sprzęt specjalistyczny: elektrokardiografy, echokardiografy, stres test, zestawy do wielogodzinnego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego (Holter, ABPM), zestaw do Tilt testu. Umożliwia to diagnozowanie i prowadzenie dzieci z różnymi schorzeniami układu sercowo– naczyniowego. Personel kliniki zajmuje się problemami zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń, wad serca wrodzonych i nabytych. Rocznie w Polsce na 1000 żywo urodzonych noworodków 5 - 10 z nich ma wadę serca. W klinice dzieci z terenu całego województwa są szczegółowo diagnozowane i kwalifikowane do zabiegów kardiochirurgicznych. Ponadto w zakres działania kliniki wchodzi kardiologia interdyscyplinarna zajmująca się zaburzeniami układu krążenia w innych jednostkach chorobowych dotyczących dzieci i młodzieży.

  • Endokrynologiczny

  Jako jedyni w regionie północno-wschodniej Polski prowadzimy programy lekowe dotyczące terapii przedwczesnego pokwitania Triptoreliną, a także hormonem wzrostu pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera, Prader-Williego oraz leczenie rekombinowanym IGF-1 (Increlexem) pacjentów z całkowitym niedoborem IGF-1. Prowadzimy z tego zakresu edukację, a także zapewniamy monitorowanie stosowanej terapii na podstawie wysokoczułych metod badań diagnostycznych. Wykonujemy badania ultrasonograficzne tarczycy z użyciem techniki elastografii (ocena zmian guzkowych). W skład zespołu endokrynologicznego wchodzą: pięciu lekarzy ze specjalizacją z endokrynologii,  trzy rezydentki, pielęgniarki przeszkolone w zakresie terapii hormonalnej, dietetyk oraz psycholog.

  • Diabetologiczny

  Obejmujemy opieką większość pacjentów z cukrzycą z województwa podlaskiego oraz sąsiednich województw. Około 80% dzieci leczy się za pomocą najnowocześniejszej metody, jaką jest ciągły podskórny wlew insuliny przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Mamy urządzony w klinice nowoczesny gabinet edukacyjny, ze wszelkimi potrzebnymi materiałami pomocniczymi. W skład zespołu diabetologicznego wchodzą: czterech lekarzy,  dwie przygotowane pielęgniarki edukacyjne oraz dietetyk, doświadczony w żywieniu dzieci chorych na cukrzycę, na stałe współpracuje psycholog.
  Dzięki współpracy międzyośrodkowej mamy możliwość diagnozowania wątpliwych typów cukrzycy (badania immunologiczne, genetyczne), rozpoznajemy cukrzyce monogenowe.

   

  STRATEGMED - "Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127 oraz przeciwciało anty-CD20 - badanie randomizowane"

  Link do programu STRATEGMED:

  http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl