Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenia dydaktyczne - Wsparcie fakultatywne.