Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kurs podnoszący kompetencje z zakresu specjalistycznego, medycznego języka angielskiego.
 • Ostatnia zmiana 05.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kurs podnoszący kompetencje z zakresu specjalistycznego, medycznego języka angielskiego

  Kurs specjalistycznego języka angielskiego będzie prowadzony w lata akademickich:  2025/2026 i 2026/2027.

  Zostanie utworzonych 5 grup uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła 6 osób.

  Czas trwania kursu: 60 godzin dydaktycznych.

  Kurs będzie prowadzony przez Kadrę Studium Języków Obcych UMB. Kurs zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej, w salach szkoleniowych UMB. Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma podręcznik do nauki języka oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

   

  Kurs ma na celu doskonalenie kompetencji językowych w zakresie typowych sytuacji komunikacyjnych oraz pogłębianie znajomości słownictwa specjalistycznego z zakresu nauk medycznych.

  Uczestnicy/uczestniczki kursu będą mieć możliwość doskonalenia umiejętności efektywnej komunikacji w języku angielskim poprzez dyskusję, odgrywanie ról, prezentacje, rozwijanie słownictwa i analizę języka w kontekście zawodowym. Kurs będzie obejmował również ćwiczenia gramatycznej struktury, najczęściej używanej w komunikacji medycznej.   

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w kursie zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT