Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. AMP Uczelni Medycznych w Pływaniu Wrocław 2014.