Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka naukowa.
 • 05.09.2022 Zakład Chemii Medycznej

  Tematyka naukowa

   

  • Badanie mechanizmów stymulującego i hamującego działania związków pochodzenia roślinnego na ekspresję kolagenu i glikozoaminoglikanów w hodowlach fibroblastów skóry w celu potencjalnego ich zastosowania w farmakoterapii niektórych chorób tkanki łącznej
  • Ocena wpływu związków syntetycznych i roślinnych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym na wybrane białka o zaburzonej ekspresji w glejakach mózgu
  • Ocena wpływu związków roślinnych (również w wersji skojarzonej z przeciwciałem monoklonalnym anty-MUC1) na ekspresję mucyny MUC1 i specyficzne struktury cukrowe związane z nowotworami (TACAs) w komórkach raka żołądka i jelita grubego

   

  Techniki laboratoryjne:
   

  • Techniki elektroforetyczne
  • Techniki immunoenzymatyczne (ELISA, Western blot)
  • Spektroskopia UV/VIS
  • PCR w czasie rzeczywistym