Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie w zakresie neurodydaktyki.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie w zakresie neurodydaktyki

  Szkolenie w zakresie neurodydaktyki będzie prowadzone w roku akademickim 2024/25.

  Zostaną utworzone 2 grupy uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła do 11 osób.

  Czas trwania szkolenia: 40 godzin dydaktycznych.

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • Jak funkcjonuje mózg studenta/studentki?
  • neurobiologiczne podłoża koncentracji uwagi, motywacji oraz uczenia się i pamięci w kontekście edukacji,
  • jak postawa i sposób prowadzenia zajęć wpływa na funkcjonowanie mózgu studenta/studentki?
  • praktyczne rozwiązania z aktywnościami stosowanymi w czasie zajęć wspomagającymi procesy koncentracji uwagi, motywowania,
  • praktyczne rozwiązania wykorzystujące ruch i emocje w procesie dydaktycznym np. gry dydaktyczne, projektowanie przez uczestników/uczestniczki.

   

   

  Dodatkowo, przewidziano  indywidualne konsultacje, których celem będzie przygotowanie przez uczestników/uczestniczki szkolenia materiałów dydaktycznych z prowadzonych przedmiotów zgodnie z zasadą neurodydaktyki.

  Czas trwania konsultacji: 3 godziny dydaktyczne/1 osoba.

  Konsultacje będą odbywały się w formie zdalnej.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

   

  POWRÓT