Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie w zakresie planowania procesu dydaktycznego uwzględniającego zagadnienia zielonej transformacji.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie w zakresie planowania procesu dydaktycznego uwzględniającego zagadnienia zielonej transformacji

  Szkolenie w zakresie planowania procesu dydaktycznego uwzględniającego zagadnienia zielonej transformacji będzie prowadzone w roku akademickim 2024/25. Zostaną utworzone 2 grupy uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła do 11 osób.

  Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • integracja klimatu, środowiska i zrównoważonego rozwoju w działalności dydaktycznej i naukowej uczelni: tworzenie „zielonej uczelni” i rola nauki w realizacji celów zielonej transformacji;
  • zielona transform. w kontekście cyfrowej transform.: wyzwania i możliwości dla uczelni.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

   

  Udział w ww. szkoleniu zostanie poprzedzony kursem na platformie edukacyjnej Blackboard w zakresie zielonej transformacji w pracy nauczyciela akademickiego.

  Forma szkolenia: zdalne (e-learning asynchroniczny).

  Liczba godzin: 2.

  Termin udostępnienia szkolenia: maj 2025.

   

  POWRÓT