Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie w zakresie zaawansowanych narzędzi dydaktycznych na uczelnianej platformie edukacyjnej (BLACKBOARD).
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie w zakresie zaawansowanych narzędzi dydaktycznych na uczelnianej platformie edukacyjnej (BLACKBOARD)

  Szkolenie w zakresie zaawansowanych narzędzi dydaktycznych na uczelnianej platformie edukacyjnej Blackboard będzie prowadzone w roku akademickim 2024/25. Zostaną utworzone 2 grupy uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła do 11 osób.

  Czas trwania szkolenia: 24 godziny dydaktyczne.

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • jak dbać o dostępność materiałów dydaktycznych dla studentów/studentek?
  • jak zapobiegać plagiatowi?
  • jak personalizować kształcenie online?
  • jak prowadzić ćwiczenia i interaktywności zwiększające zaangażowanie studentów?
  • jak stosować mechanizmy grywalizacyjne?

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

  POWRÓT