Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (WPR) Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 09.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (WPR) Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Projekt pn. "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  nr umowy: UDA-POKL.04.03.00-00-051/12 z dn. 05.09.2013.

  • Okres realizacji projektu:  lipiec 2013 - grudzień 2015
  • Wartość projektu: 3 071 805,00 zł
  • Kierownik projektu: mgr Monika Siemion

  Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia, wzbogacenie oferty edukacyjnej UMB i lepsze przygotowanie absolwentów Uczelni do aktywnego wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie programu rozwoju Uczelni.

  Wsparciem objęto studentki i studentów UMB z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii oraz doktorantów.

   

  W ramach projektu zrealizowano CZTERY ZADANIA:

  1. Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim.

  2. Krajowe i zagraniczne praktyki studenckie.

  3. Zajęcia wyrównawcze z biologii, fizyki i chemii dla studentów I roku kierunku lekarskiego.

  4. Szkolenia z przedsiębiorczości:

  • ABC działalności gospodarczej – od założenia do rozwoju własnej firmy.
  • Zasady prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej.
  • Twój pierwszy krok do kariery (autoprezentacja, asertywność, pisanie dok. aplikacyjnych, rozmowa o pracę).
  • Przedsiębiorczość akademicka.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 2 edycje projektu,
  • 584 uczestników projektu, w tym: 18 doktorantów i 566 studentów UMB z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii,
  • 18 studentów ukończyło Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim (w tym: odbycie staży/ praktyk krajowych i zagranicznych, odbycie części studiów za granicą, szkolenia krajowe i zagraniczne, udział w konferencjach naukowych),
  • 163 studentów brało udział w Szkoleniach z przedsiębiorczości (ogółem 150 godzin dydaktycznych szkoleń),
  •  93 studentów uczestniczyło w Zajęciach wyrównawczych z biologii, fizyki, chemii i biochemii dla studentów I roku kierunku lekarskiego (ogółem: 360 godzin dydaktycznych zajęć),
  • 355 studentów wydziału lekarskiego odbyło czterotygodniowe praktyki wakacyjne krajowe i zagraniczne w najlepszych ośrodkach klinicznych specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny.