Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Welcome to Medical University of Bialystok.
 • Ostatnia zmiana 19.02.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Welcome to Medical University of Bialystok

   

  Projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. "Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia" znalazł się na liście wniosków, którym przyznano dofinansowanie w konkursie "Welcome to Poland" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

   

  Projekt będzie obejmował realizację takich działań jak:

   

  - Stworzenie punktu obsługi studentów zagranicznych i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre

   

  - Wsparcie szkoleniowe kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i warsztatach językowych

   

  - Dostosowanie strony internetowej UMB pod katem umiędzynarodowienia Uczelni oraz modernizacja serwisu English Division - w tym przygotowanie ośmiu wersji językowych strony UMB

   

  - Organizacja wydarzeń skierowanych do całej społeczności akademickiej, w szczególności do studentów zagranicznych, mających na celu integrację całej społeczności akademickiej.

   

  Realizacja projektu rozpoczyna się w listopadzie 2018.

   

  Więcej informacji: Dział Współpracy Międzynarodowej