Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 02.10.2018 przez Klinika Neurologii

  Tematyka wykładów

   

  Program tematyczny wykładów z neurologii rok akademicki 2018/2019

  Wykłady odbywają się we wtorki godziny 16:00-16:50 w Sali wykładowej USK

  semestr VII

  1. Wprowadzenie. Przedmiot neurologii, neurologia a psychiatria, choroby organiczne a czynnościowe układu nerwowego, objawy podrażnieniowe i ubytkowe, pograniczne neurologii z innymi specjalnościami.

  2. Krótki zarys podstaw teoretycznych neurologii klinicznej: anatomii, neuropatologii, neurofizjologii.

  3. Patofizjologia niektórych wyższych czynności nerwowych: praksji, gnozji i afazji ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń mowy.

  4. Podstawy diagnostyki ogólnej chorób układu nerwowego: rozpoznanie anatomiczne, zespołowe, rozpoznanie etiologiczne, zespół a jednostka chorobowa, pojęcie jedno- i wieloogniskowe, zespół rozlanego uszkodzenia układu nerwowego, znaczenie badania ogólnego oraz innych klinicznych badań specjalistycznych, znaczenie badań dodatkowych.

  5. Badania dodatkowe w neurologii: płyn mózgowo-rdzeniowy, badania radiologiczne (przeglądowe czaszki i kręgosłupa oraz kontrastowe, w tym angiograficzne, tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy, badania elektrofizjologiczne (EEG, EMG).

  6. Bóle głowy.

  7. Guzy i urazy mózgu i rdzenia kręgowego.

  8. Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego.

  9. Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego – część druga.

  10. Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego – część trzecia.

  11. Padaczka.

  12. Padaczka – różnicowanie z innymi stanami napadowymi.

  13. Choroby autoimmunologiczne i demielinizacyjne.

  14. Choroby autoimmunologiczne i demielinizacyjne – część druga.

  15. Choroby autoimmunologiczne i demielinizacyjne – część trzecia.


   

  Semestr VIII

  1. Choroby wybranych nerwów czaszkowych.

  2. Choroby obwodowego układu nerwowego.

  3. Choroby obwodowego układu nerwowego – część druga.

  4. Choroby obwodowego układu nerwowego – część trzecia.

  5. Rwy.

  6. Choroby mięśni.

  7. Choroby mięśni – część druga.

  8. Choroby mięśni – część trzecia.

  9. Choroby układu pozapiramidowego.

  10. Choroby układu pozapiramidowego – część druga.

  11. Choroby zwyrodnieniowe.

  12. Choroby zwyrodnieniowe – część druga.

  13. Zespoły paranowotworowe.

  14. Fakomatozy.

  15. Choroby prionowe.