• Ostatnia zmiana 07.02.2017 przez Administrator UMB

  Tematyka wykładów

  tematyka

  Wykłady:

  1. Zarys historii medycyny nuklearnej. Podstawy fizyczne badań radioizotopowych - elementy fizyki jądrowej. Podstawowe techniki detekcji promieniowania jądrowego. Aparatura diagnostyczna w medycynie nuklearnej.

  2. Podstawy radiobiologii i zasady ochrony radiologicznej

  3. Wstęp do diagnostyki izotopowej in vivo i terapii za pomocą radioizotopów . Metody produkcji radioizotopów. Mechanizmy lokalizacji radiofarmaceutyków.

   

  4. Metody radiokompetycyjne i diagnostyka izotopowa in vitro. Medycyna nuklearna w  pediatrii.

  5. Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) w diagnostyce chorób centralnego układu nerwowego, w kardiologii i onkologii. Perspektywy rozwoju medycyny nuklearnej.