Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2017 przez Zakład Medycyny Nuklearnej

  Tematyka wykładów

  1. Diagnostyka radioizotopowa – historia, stan obecny i perspektywy.
  2. Podstawy fizyczne badań radioizotopowych – elementy fizyki jądrowej.
  3. Podstawowe techniki detekcji promieniowania jądrowego.
  4. Izotopy promieniotwórcze naturalne i sztuczne – metody produkcji izotopów.
  5. Podstawy radiobiologii.
  6. Zasady ochrony radiologicznej.
  7. Metody radiokompetycyjne i diagnostyka izotopowa in vitro. Elementy radiofarmacji. Mechanizmy lokalizacji radiofarmaceutyków.
  8. Diagnostyka radioizotopowa in vivo – badania statyczne i dynamiczne: centralnego układu nerwowego, oddechowego, sercowo-naczyniowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, pokarmowego, moczowego, kostno-stawowego