Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów/ćwiczeń.
 • Ostatnia zmiana 21.02.2022 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Tematyka wykładów/ćwiczeń

  Kierunek Lekarsko-Dentystyczny  III rok

   

  Przedmiot: Medycyna Sądowa

   

  Tematy wykładów:

      1. Rola medycyny sądowej.

      2. Podstawy prawne czynności biegłych.

      3. Sądowo-lekarska sekcja zwłok

      4. Zgon-uwarunkowania prawne

      5. Postępowanie z ofiarami przemocy

      

  Tematy ćwiczeń:

  1. Tanatologia sądowo-lekarska: wczesne i późne znamiona śmierci.
  2. Traumatologia sądowo-lekarska z elementami orzecznictwa karnego. Uszkodzenia narządu zębowego.
  3. Traumatologia sądowo-lekarska z elementami orzecznictwa cywilnego
  4. Genom – ogólne wiadomości o materiale genetycznym. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych, w tym niewidocznych śladów i mikrośladów biologicznych. Identyfikacja materiału biologicznego. Oznaczanie profili DNA w materiale dowodowym – analiza markerów zlokalizowanych na chromosomach autosomalnych, analiza markerów zlokalizowanych na chromosomach płci Y i X oraz ich zastosowanie. Zastosowanie polimorfizmu mtDNA. Rodzaje śladów biologicznych.
  5. Toksykologia sądowo - lekarska (wybrane zagadnienia). Alkohologia sądowo – lekarska. Zarys fizjologii przemian alkoholu, analiza powietrza wydychanego na zawartość alkoholu. Badanie materiału sekcyjnego. Uwarunkowania prawne: pobierania krwi na zawartość alkoholu, stan nietrzeźwości. Obliczenia prospektywne i retrospektywne. Wartość dowodowa wyników badania krwi na zawartość alkoholu.