Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Podręczniki.
 • 10.08.2018 Zakład Chemii Medycznej

  Podręczniki

   

  Literatura podstawowa:

  • Teresa Kędryna: Chemia ogólna z elementami biochemii. ZamKor, Kraków 2006.
  • Władysław Gałasiński: Chemia medyczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

   

  Literatura uzupełniająca:

  • Harold Hart: Chemia organiczna. Krótki kurs. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006
  • Iwona Żak: Chemia medyczna. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001.