Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 27.07.2017 przez Zakład Radiologii

  Tematyka wykładów

   

  TEMATYKA WYKŁADÓW ROK I:

   

  RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA:

  1. Ochrona radiologiczna pacjenta w trakcie wykonywania rentgenowskich badań stomatologicznych (dorośli, dzieci)
  2. Wyposażenie pracowni radiologii stomatologicznej z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych badań (analogowe, cyfrowe)
  3. Aparatura wykorzystywana w diagnostyce stomatologicznej
  4. Metody i techniki wykonywania wewnątrzustnych badań rentgenowskich
  5. Technika wykonywania badań pantomograficznych
  6. Tomografia stożkowa CBCT – wykorzystanie w diagnostyce stomatologicznej
  7. Błędy popełniane w trakcie wykonywania rentgenowskich badań stomatologicznych i metody ich eliminowania
  8. Metody archiwizacji wykonywanych badań
  9. Metody obróbki wykonanych badań (analogowe, cyfrowe)
  10. Metody obrazowe wykorzystywane w diagnostyce stomatologicznej

   

   NEURORADIOLOGIA:

  1. Krwiaki wewnątrzczaszkowe.
  2. Przetoki szyjno-jamiste.
  3. Diagnostyka niedokrwienia i zawału mózgu.
  4. Możliwości endowaskularnego leczenia udarów niedokrwiennych.

   

   RADIOLOGIA ZABIEGOWA:

  1. Metody diagnostyki układu naczyniowego - DSA.
  2. Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  3. Wewnątrznaczyniowe leczenie malformacji naczyń OUN.
  4. Angioplastyka tętnic domózgowych.
  5. Angioplastyka naczyń obwodowych.
  6. Angioplastyka tętnic trzewnych.
  7. Zabiegi pozanaczyniowe wykorzystywane w radiologii.

   

   TECHNIKI RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ:

  1. Wertebroplastyka i kyfoplastyka.
  2. Drenaż przezskórny dróg żółciowych.
  3. Endowaskularne metody leczenia chorób naczyń OUN cz. I .
  4. Endowaskularne metody leczenia chorób naczyń OUN cz. II .
  5. Endowaskularne metody leczenia chorób naczyń obwodowych cz. I .
  6. Endowaskularne metody leczenia chorób naczyń obwodowych cz. II.
  7. Radiologia interwencyjna w onkologii