• 30.09.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich po wcześniejszym umówieniu drogą mailową.

   


   

  Wyniki z egzaminu wraz z oceną końcową z przedmiotu "Chemia Organiczna" dla kierunku Analityka Medyczna

   


   

  Uwaga studenci I roku kierunku Analityka Medyczna

  Wyniki kolokwium wraz z decyzją dotyczącą zaliczenia kolokwium i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Chemia Organiczna wraz z ewentualną decyzją dotyczącą zwolnienia z egzaminu znajdują się pod linkiem:

  Podsumowanie wyników kolokwium z Chemii Organicznej wraz z decyzją dotyczącą egzaminu

   

  UWAGA!

  1. Zgodnie z obowiązującym regulaminem przedmiotu Chemia Organiczna, warunkiem dopuszczenia do egzaminu, jest uzyskanie minimum 60% maksymalnej ilości punktów z kolokwium (min. 30 pkt) oraz 60% z ćwiczeń.
  2. Zwolnienie z egzaminu zostało zaproponowane trzem osobom z największą liczbą punktów z kolokwium i przy jednoczesnym otrzymaniu co najmniej 85% punktów z ćwiczeń z przedmiotu Chemia Organiczna. W dołączonej liście podano proponowaną ocenę końcową z przedmiotu Chemia Organiczna dla osób, które spełniły ten warunek. Osoby, które nie zgadzają się z proponowaną oceną, mogą przystąpić do kolejnych etapów zaliczenia przedmiotu – egzaminu.
  3. Informacje dotyczące egzaminu i warunków jego przeprowadzenia zostały już zamieszczone na stronie zakładu w Aktualnościach.
  4. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zaliczenia przedmiotu proszę bezpośrednio kontaktować się z osobą odpowiedzialną za przedmiot Chemia Organiczna: dr hab. Marta Płońska-Brzezińska, marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl

   


   

   

  UWAGA studenci I roku kierunku Analityki Medycznej!

   

  Egzamin z Chemii organicznej odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl dnia 24 czerwca 2020 r. o godz. 10:00.

  Dostęp będzie ograniczony od godz. 10:00 do 10:10. W tym czasie należy zalogować się na platformie i rozpocząć test. W tym celu, po zalogowaniu, w zakładce „Moje wydarzenia” proszę odnaleźć link EGZAMIN_ChemOrg_WF_AM, uruchomić go i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

   

  Udostępniony test należy rozwiązać w czasie 90 minut od momentu uruchomienia.

   

  Uczestnictwo w egzaminie jest obowiązkowe. Nieobecność (nieprzesłanie testu), skutkuje otrzymaniem 0 pkt. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona WYŁĄCZNIE na podstawie zwolnienia lekarskiego.

   

  UWAGA! Przewidziane jest tylko jedno podejście do egzaminu. Czas jest liczony od momentu uruchomienia testu do całkowitego zakończenia. W celu uniknięcia utrudnień w łączności z portalem zaleca się nieobciążanie przesyłu sieciowego i zamknięcie innych stron internetowych oraz aplikacji. W czasie rozwiązywania testu można powracać do poszczególnych pytań i korygować swoje odpowiedzi.

  Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania proszę przejść do podsumowania (nie mniej niż 5 minut przed upływem wyznaczonego czasu) i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

  Proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu 90 minut, po tym czasie test zostanie automatycznie zamknięty bez gwarancji zapisania odpowiedzi.

  W takiej sytuacji może się okazać, że pomimo wzięcia udziału w teście, co zostanie odnotowane na platformie, punktacja końcowa wyniesie 0 pkt.

   

   


   

  Kolokwium - wyniki

   


   

  Uwaga studenci I roku kierunku Analityka Medyczna

  Wykłady z Chemii Organicznej:

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotu Chemia Organiczna studenci w czasie zawieszenia zajęć powinni przygotować się z teorii dotyczącej następujących zagadnień (zakres materiału z wykładów) – KONTYNUACJA:

  1. Kwasy karboksylowe i ich pochodne – wykład planowany w dniu 30.04.2020 r. (UWAGA! Ten zakres materiału nie obowiązuje na kolokwium w dniu 08.05.2020 r.).
  2. Etery i epoksydy; tiole i sulfidy; aminy – wykład planowany w dniu 7.05.2020 r.
  3. Związki heterocykliczne – wykład planowany w dniu 14.05.2020 r.
  4. Budowa i właściwości związków pochodzenia naturalnego (lipidy, aminokwasy, peptydy i białka, węglowodany) – wykład planowany w dniu 21.05.2020 r. – UWAGA! Jest to ostatni wykład z Chemii Organicznej dla kierunku Analityka Medyczna.

   

  Literatura:

  • McMurry J.: Chemia organiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 i późniejsze
  • Harold Hurt i współ.: Chemia Organiczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wydanie II

   

  Zakres merytoryczny:

  1. Kwasy karboksylowe i ich pochodne - cz. 1 (UWAGA: niektóre zagadnienia są celowo pominięte – brak stron w wykładach) → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  2. Kwasy karboksylowe i ich pochodne - cz. 2 (UWAGA: niektóre zagadnienia są celowo pominięte – brak stron w wykładach) → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  3. Etery i epoksydy, tiole i sulfidy (UWAGA: niektóre zagadnienia są celowo pominięte – brak stron w wykładach→ pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  4. Aminy → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  5. Związki heterocykliczne - cz. 1 → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  6. Związki heterocykliczne - cz. 2 → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  7. Budowa i właściwości związków pochodzenia naturalnego – Lipidy → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  8. Budowa i właściwości związków pochodzenia naturalnego – Aminokwasy, peptydy i białka → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  9. Budowa i właściwości związków pochodzenia naturalnego – Węglowodany → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"

   

  Zagadnienia utrwalające opanowany materiał – problemy z rozwiązaniami:

  1. Kwasy karboksylowe i ich pochodne – problemy z rozwiązaniami. Obowiązujące pytania: z zakresu 10.37-10.39; 10.41; 10.45; 10.46. → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  2. Etery i epoksydy, tiole i sulfidy problemy z rozwiązaniami. Obowiązujące pytania: 18.24; 18.25. → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  3. Aminy – problemy z rozwiązaniami. Obowiązujące pytania: 24.25; 24.26; 24.27; 24.28. → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  4. Związki heterocykliczne – problemy z rozwiązaniami. Obowiązujące pytanie: 13.20. → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"

   

  Ćwiczenia z Chemii Organicznej:

  Kolejne ćwiczenia z chemii organicznej będą od 11 maja 2020 r. wykonywane w cyklu tygodniowym: poniedziałek-czwartek praca własna studenta (opanowanie treści i wykonanie zadania – patrz „Szczegółowy rozkład zajęć”), piątek – zaliczenie.

  Wykonane zadanie należy przesyłać w tygodniu ćwiczeniowym na mail: danuta.drozdowska@umb.edu.pl

  Zaliczenie ćwiczeń odbywać się będzie w formie testu (10 pkt) na platformie edukacyjnej uczelni w piątki o godz. 13:00.

  • Ćwiczenie 8: 11-15 maja 2020 r., zaliczenie ćwiczenia – piątek 15 maja, godz. 13:00.
  • Ćwiczenie 9: 18-22 maja 2020 r., zaliczenie ćwiczenia – piątek 22 maja, godz. 13:00.
  • Ćwiczenie 10: 25-29 maja 2020 r., zaliczenie ćwiczenia – piątek 29 maja, godz. 13:00.
  • Ćwiczenie 11: 1-5 czerwca 2020 r., zaliczenie ćwiczenia – piątek 5 czerwca, godz. 13:00.

   


   

  Uwaga studenci I roku kierunku Analityka Medyczna

  Kolokwium z Chemii organicznej odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl dnia 8 maja 2020 r. o godz. 13:00.

  Dostęp będzie ograniczony od godz. 12:50 do 14:40. W tym czasie należy zalogować się na platformie i wciągu 90 minut rozwiązać udostępniony test. W tym celu, po zalogowaniu, w zakładce „Moje wydarzenia” proszę odnaleźć link KOLOKWIUM_ChemOrg_WF_AM, uruchomić go i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

  Uczestnictwo w kolokwium jest obowiązkowe. Nieobecność na kolokwium (nieprzesłanie testu), skutkuje otrzymaniem 0 pkt. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona WYŁĄCZNIE na podstawie zwolnienia lekarskiego.

  UWAGA! Przewidziane jest tylko jedno podejście do kolokwium. Czas jest liczony od momentu uruchomienia testu do całkowitego zakończenia. W celu uniknięcia utrudnień w łączności z portalem zaleca się nieobciążanie przesyłu sieciowego i zamknięcie innych stron internetowych oraz aplikacji. W czasie rozwiązywania testu można powracać do poszczególnych pytań i korygować swoje odpowiedzi.

  Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania proszę przejść do podsumowania (nie mniej niż 5 minut przed upływem wyznaczonego czasu) i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

  Proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu 90 minut, po tym czasie test zostanie automatycznie zamknięty bez gwarancji zapisania odpowiedzi.

  W takiej sytuacji może się okazać, że pomimo wzięcia udziału w teście, co zostanie odnotowane na platformie, punktacja końcowa wyniesie 0 pkt.

   


   

  Uwaga studenci I roku kierunku Analityka Medyczna

  Realizację materiału ćwiczeniowego rozpoczniemy od dnia 11 maja 2020 r.

   

  Kolokwium odbędzie się w dniach 6-8 maja 2020 r. (konkretną datę i godzinę podamy w terminie późniejszym).

  Kolokwium prawdopodobnie odbędzie się z wykorzystaniem platformy e-learningowej UMB – informacja zostanie potwierdzona w kolejnym tygodniu.

   

  Obowiązujący zakres materiału do Kolokwium (szczegóły poniżej)

   

  UWAGA! Kolokwium będzie w formie testu z pytaniami zamkniętymi jedno- i/lub wielokrotnego wyboru. Test może być rozwiązany jeden raz, bez możliwości nanoszenia zmian po zakończeniu. Kolokwium będzie przeprowadzone na platformie e-learningowej UMB. Prosimy o zapoznanie się z zasadami logowania na platformie i jej funkcjonowania.

  Uczestnictwo w kolokwium jest obowiązkowe. Nieobecność na kolokwium (nieprzesłanie testu), skutkuje otrzymaniem 0 pkt. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona WYŁĄCZNIE na podstawie zwolnienia lekarskiego.

  Informacje dodatkowe, tj. godzina udostępnienia testu, czas na jego rozwiązanie, zostaną podane w formie oddzielnego komunikatu. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeń.

   

  Zakres do Kolokwium 2019-2020 z Chemii Organicznej, kierunek Analityka Medyczna

  Obowiązujący materiał wykładowy zrealizowany do dnia 26 marca (włącznie)

  1. Wprowadzenie do Chemii Organicznej. Podział związków węgla i zasady nomenklatury związków organicznych. Wiązania chemiczne w związkach organicznych. Wartościowość. Izomeria.
  2. Struktura związków organicznych w ujęciu teorii orbitali atomowych i molekularnych. Orbitalowa koncepcja wiązań chemicznych. Hybrydyzacja sp3, sp2 i sp. Wiązania sigma i pi. Hybrydyzacja a wiązania w związkach organicznych. Klasyfikacja związków organicznych – szkielet cząsteczki. Klasyfikacja związków organicznych – grupa funkcyjna.
  3. Alkany i cykloalkany. Struktura alkanów. Nazewnictwo alkanów i cykloalkanów. Wiązania pojedyncze, orbitalowy model wiązania pojedynczego. Właściwości fizyczne alkanów. Konformacja alkanów i cykloalkanów (konformacja łódkowa i krzesłowa cykloheksanu). Wzory Newmana. Izomeria cis- i trans- cykloalkanów. Reakcje alkanów. Wolnorodnikowy mechanizm fluorowcowania (etapy: inicjacja, propagacja i terminacja). Izomeria konstytucyjna. Konformacja n-butanu i cykloheksanu.
  4. Stereoizomeria. Chiralność i enancjomery. Centrum stereogeniczne. Asymetryczność atomu węgla. Związki o więcej niż jednym centrum chiralności. Enancjomery, diastereoizomery i związki mezo. Konfiguracja L i D oraz R i S. System E-Z dla izomerów cis-trans. Światło spolaryzowane i czynność optyczna.
  5. Alkeny i alkiny. Definicja i nazewnictwo. Wiązania podwójne i potrójne, orbitalowy model wiązania podwójnego i potrójnego, wiązanie pi. Izomeria cis-trans w alkenach. Porównanie reakcji addycji i substytucji. Reakcje charakterystyczne dla alkenów i alkinów. Reguła Markownikowa. Jak szybko przebiega reakcja chemiczna?
  6. Węglowodory aromatyczne. Nazewnictwo. Benzen. Wzór Kekulego. Rezonansowy i orbitalowy model benzenu. Izomery benzenu. Podstawienie elektrofilowe związków aromatycznych. Reakcje charakterystyczne. Podstawniki aktywujące i dezaktywujące pierścień aromatyczny. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

   


   

  22-04-2020

  Uwaga studenci I roku kierunku Analityka Medyczna

  1. Proszę systematycznie sprawdzać informacje pojawiające się na stronie ZChOrg w zakładce Dydaktyka/Analityka Medyczna/Chemia Organiczna.
  2. Wszystkie materiały do opanowania i niezbędne informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Zakładu i aktualizowane, zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami Rektora.
  3. PROSZĘ O SYSTEMATYCZNE WYSYŁANIE OPRACOWANYCH ZAGADNIEŃ I PROTOKOŁÓW (ZGODNIE Z OKREŚLONYMI DATAMI PONIŻEJ) DO PROWADZĄCEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ĆWICZENIA LABORATORYJNE. JEST TO BEZWGLĘDNY OBOWIĄZEK DOTYCZĄCY CZĘŚCI ĆWICZENIOWEJ Z PRZEDMIOTU CHEMIA ORGANICZNA PODCZAS ODWOŁANYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

   

   


   

   


   

  Wykłady z Chemii Organicznej

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotu Chemia Organiczna studenci w czasie zawieszenia zajęć powinni przygotować się z teorii dotyczącej następujących zagadnień (zakres materiału z wykładów):

  1. Alkany i cykloalkany. Izomeria konstytucyjna. Konformacja n-butanu i cykloheksanu. Podstawienie rodnikowe. Izomeria optyczna. Chiralność. Centrum stereogeniczne. Enancjomery, diastereoizomery i związki mezo. Konfiguracja L i D oraz R i S - wykłady planowane w dniach 12.03.2020 r. i 19.03.2020 r.
  2. Alkeny i alkiny, węglowodory aromatyczne – wykład planowany w dniu 26.03.2020 r.
  3. Alkohole, fenole i tiole. Etery i epoksydy. Aldehydy i ketony – wykład planowany w dniu 02.04.2020 r.
  4. UWAGA! Z uwagi na to, że nie opanowaliście jeszcze materiału wykładowego, który został udostępniony, zamieszczanie kolejnych partii materiału zostaje na razie wstrzymane.

  Literatura:

  • McMurry J.: Chemia organiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 i późniejsze
  • Harold Hurt i współ.: Chemia Organiczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wydanie II

  Zakres merytoryczny:

  1. Alkany i cykloalkany, izomeria konformacyjna i geometryczna [149]
  2. Stereoizomeria [92]
  3. Alkeny i alkiny - cz. 1 [77] (UWAGA: niektóre zagadnienia są celowo pominięte – brak stron w skanach)
  4. Alkeny i alkiny - cz. 2 [73] (UWAGA: niektóre zagadnienia są celowo pominięte – brak stron w skanach)
  5. Węglowodory aromatyczne - cz. 1 [73] (UWAGA: niektóre zagadnienia są celowo pominięte – brak stron w skanach)
  6. Węglowodory aromatyczne - cz. 2 [68] (UWAGA: niektóre zagadnienia są celowo pominięte – brak stron w skanach)
  7. Alkohole, fenole i tiole [50] (UWAGA: niektóre zagadnienia są celowo pominięte – brak stron w skanach)
  8. Etery i epoksydy [35] (UWAGA: niektóre zagadnienia są celowo pominięte – brak stron w skanach)
  9. Aldehydy i ketony [47] (UWAGA: niektóre zagadnienia są celowo pominięte – brak stron w skanach)

  Zagadnienia utrwalające opanowany materiał - problemy z rozwiązaniami:

  a) Alkany i cykloalkany, izomeria - problemy z rozwiązaniami [79]

  b) Stereoizomeria - problemy z rozwiązaniami [52]

  c) Alkeny i alkiny - problemy z rozwiązaniami [39] (UWAGA: zadania trudne – tzw. problemy złożone proszę pominąć)

  d) Węglowodory aromatyczne - problemy z rozwiązaniami [30] (UWAGA: zadania trudne – tzw. problemy złożone proszę pominąć)

  e) Alkohole, fenole i tiole - problemy z rozwiązaniami [26]. Pytania z zakresu 7.24-7.34.

  f) Etery i epoksydy - problemy z rozwiązaniami [24]. Pytania nr 8.16; 8.17; 8.22; 8.23; 8.24. 

  g) Aldehydy i ketony - problemy z rozwiązaniami [29]. Pytania nr 9.30; 9.31; 9.34; 9.35; 9.36; 9.37; 9.44; 9.45; 9.46.

   

  Forma zaliczenia materiału z wykładów zgodnie z Regulaminem przedmiotu – KOLOKWIUM.

  Kolokwium planowane w dniu 26.03.2020 r. nie odbędzie się.

  Termin kolokwium zostanie ustalony w terminie późniejszym.

   

  Ćwiczenia z Chemii Organicznej

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotu Chemia Organiczna studenci w czasie zawieszenia zajęć powinni przygotować się z teorii dotyczącej następujących zagadnień (zakres materiału z ćwiczeń):

  1. Zagadnienia do opracowania znajdują się w instrukcji do każdego ćwiczenia na końcu instrukcji. Każdy student ma obowiązek przesłać prowadzącemu nauczycielowi akademickiemu (doc. D. Drozdowska, danuta.drozdowska@umb.edu.pl) opracowane zagadnienia w formie elektronicznej znajdujące się w instrukcji.
  2. W związku z tym, że zajęcia w dniach 16-18 marca nie odbywają się, proszę opracować (każdy indywidualnie) pytania znajdujące się na końcu instrukcji (ćwiczenie dotyczące Krystalizacji i sublimacji) i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) do prowadzącego do dnia 23 marca 2020 r.
  3. Zagadnienia dotyczące Analizy pierwiastkowej i analizy grup funkcyjnych - cz.1 (zajęcia ćwiczeniowe z terminu 23-25 marca) do dnia 30 marca 2020 r.
  4. Zagadnienia z zajęć ćwiczeniowych z terminu 30 marca-1 kwietnia – proszę o uzupełnienie dołączonego protokołu analizując instrukcję do ćwiczenia (opis teorii oraz praktyki): ANALIZA GRUP FUNKCYJNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH – część druga; kwasy karboksylowe, estry, amidy; lipidy, steroidy; węglowodany [41]. Uzupełniony protokół proszę przesłać do nauczyciela prowadzącego ćwiczenia do dnia 6 kwietnia 2020 r.
  5. Zagadnienia z zajęć ćwiczeniowych z terminu 6 kwietnia-8 kwietnia proszę o uzupełnienie dołączonego protokołu analizując instrukcję do ćwiczenia (opis teorii oraz praktyki): ANALIZA JAKOŚCIOWA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH – część trzecia [32]. Uzupełniony protokół proszę przesłać do nauczyciela prowadzącego ćwiczenia do dnia 20 kwietnia 2020 r.
  6. Proszę systematycznie sprawdzać informacje dotyczące ćwiczeń. Będą one aktualizowane.
  7. Inne formy zaliczenia ćwiczeń pozostają bez zmian. Zgodnie z obowiązującym regulaminem przedmiotu, po przywróceniu zajęć dydaktycznych na Uczelni, będziecie Państwo musieli zaliczyć ćwiczenia w formie pisemnej.

   


   

  W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov2, zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od 12 do 25 marca 2020 r.
  Poza ograniczeniami jak powyżej, Uczelnia pracuje w dotychczasowym trybie. 

  Z poważaniem,
  Rektor

  prof. dr hab. Adam Krętowski

   


   

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 10.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odwołuje się wykłady prowadzone przez pracowników Zakładu Chemii Organicznej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.03.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

  Kierownik Zakładu
  Marta Płońska-Brzezińska

   


   

  Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich w poniedziałki, w godz. 9:00-10:00.

   


   

  Wykłady  z chemii organicznej dla studentów I roku Analityki Medycznej będą odbywały się w sali nr 040 (w ECF) w czwartki, w godz. 8:15-9:45.
  Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 27.02.2020 r.

  Ćwiczenia  będą odbywały się w Zakładzie Chemii Organicznej na sali ćwiczeń nr 2.34 (I piętro Collegium Primum) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  poniedziałek

  15:15-18:45 (ćw. 1)
  15:15-18:15 (ćw. 2-7)
  8:30-11:30 (ćw. 8-11)

  grupa II

  dr hab. Danuta Drozdowska

  środa

  8:30-12:15 (ćw. 1)
  8:30-11:30 (ćw. 2-11)

  grupa I

  dr hab. Danuta Drozdowska

   

  UWAGA! Na prowadzącego ćwiczenia należy oczekiwać na holu Zakładu Chemii Organicznej na I piętrze Collegium Primum. Obowiązuje zmiana obuwia! Studenci rozbierają się w szatni na II piętrze Collegium Primum (przy sali nr 218).

  Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału według wymagań zamieszczonych  na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej (w zakładce: Dydaktyka – Analityka Medyczna – Chemia organiczna):

  https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej

  Przed pierwszym ćwiczeniem należy zapoznać się z "REGULAMINEM obowiązującym studentów I roku ANALITYKI MEDYCZNEJ w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach z przedmiotu "Chemia organiczna" w roku akademickim 2019/2020", "Zasadami bezpiecznej pracy w pracowni chemii organicznej", "Podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi" oraz wymaganiami i materiałem do części praktycznej ćwiczenia nr 1.