• 19.02.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  Egzamin z "Chemii kosmetycznej" - wyniki

   


   

  EGZAMIN z "Chemii kosmetycznej" odbędzie się 6 lutego 2020 r. o godz. 10:30 w sali wykładowej nr 1 (Aula Duża w ECF).

   


   

  Kolokwium zaliczeniowe i egzamin w terminie "zerowym" odbędzie się 3 lutego 2020 r. o godz. 14:30 w sali wykładowej nr 1 (Aula Duża w ECF).
   

  Wyniki egzaminu w terminie "zerowym"

   


   

  Lista osób zakwalifikowanych na kolokwium zaliczeniowe („wyjściówkę”) i egzamin w terminie „0” („zerówkę”) oraz lista osób zwolnionych z egzaminu z chemii kosmetycznej

   


   

  Kolokwium II z chemii kosmetycznej - wyniki

   


   

  Kolokwium II odbędzie się 27 stycznia 2020 r. o godz. 14:30 w sali wykładowej nr 1 ECF (Aula Duża).

   


   

   


   

  Poprawkowe kolokwium seminaryjne z chemii kosmetycznej odbędzie się 4 grudnia 2019 r. godz. 16:00 w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum).

   


   

  Kolokwium I z chemii kosmetycznej - wyniki

   


   

  Kolokwium z seminariów z chemii kosmetycznej odbędzie się:

  27 listopada 2019 r.

    1 grupa - godz. 16:00
    2 grupa - godz. 17:45

  28 listopada 2019 r.

    3 grupa - godz. 16:00
    4 grupa - godz. 16:45

   


   

  Kolokwium I odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 14:30 w sali wykładowej nr 1 ECF (Aula Duża).

   


   

  W y k ł a d y  z "Chemii kosmetycznej" dla studentów I roku KOSMETOLOGII (studiów I stopnia) będą odbywały się w Auli nr 1 w ECF (w Euroregionalnym Centrum Farmacji) w następujących terminach:

  godziny/dzień

  termin

  8:00-9:45
  środa

  2.10.2019 r.

  9.10.2019 r.

  16.10.2019 r.

  6.11.2019 r.

  13.11.2019 r.

  4.12.2019 r.

  14:30-16:00
  poniedziałek

  9.12.2019 r.

  16.12.2019 r.

  8:00-9:30

  czwartek

  9.01.2020 r.

  Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 2 października 2019 r. (środa) o godz. 8:00.
  Wykłady prowadzi dr hab. Agnieszka Markowska.

   

  S e m i n a r i a  z "Chemii kosmetycznej" będą odbywały się w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  gr. 5a, 5b

  środa

  2.10.2019 r.

  9.10.2019 r.

  16.10.2019 r.

  23.10.2019 r.

  6.11.2019 r.

  13.11.2019 r.

  16:00-17:30

  27.11.2019 r.

  16:00-16:45

  15.01.2020 r.

  16:00-17:30

  gr. 3b, 4b, 6a

  środa

  2.10.2019 r.

  9.10.2019 r.

  16.10.2019 r.

  23.10.2019 r.

  6.11.2019 r.

  13.11.2019 r.

  17:45-19:15

  27.11.2019 r.

  17:45-18:30

  15.01.2020 r.

  17:45-19:15

  gr. 1a, 1b, 2a

  czwartek

  3.10.2019 r.

  10.10.2019 r.

  17.10.2019 r.

  24.10.2019 r.

  7.11.2019 r.

  14.11.2019 r.

  16:00-17:30

  28.11.2019 r.

  16:00-16:45

  16.01.2020 r.

  16:00-17:30

  gr. 2b, 3a, 4a

  czwartek

  3.10.2019 r.

  10.10.2019 r.

  17.10.2019 r.

  24.10.2019 r.

  7.11.2019 r.

  14.11.2019 r.

  17:45-19:15

  28.11.2019 r.

  16:45-17:30

  16.01.2020 r.

  17:45-19:15

  Seminaria prowadzi mgr Paulina Uścinowicz.

   

  Ć w i c z e n i a   z "Chemii kosmetycznej" będą odbywały się w Zakładzie Chemii Organicznej na sali ćwiczeń nr 2.34 (I piętro Collegium Primum) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  ćwiczenia nr 1-10

  grupa VI poniedziałek 16:15-20:00

  dr hab. Agnieszka Markowska

  grupa V wtorek 8:00-11:45

  mgr Agnieszka Wróbel

  dr hab. Agnieszka Markowska

  grupa IV wtorek 12:00-15:45

  mgr Agnieszka Wróbel

  dr hab. Agnieszka Markowska

  grupa VII

  wtorek

  15:45-19:30

  dr Anna Pućkowska

  grupa II środa

  12:30-16:15

  dr Irena Bruzgo
  grupa I czwartek 10:30-14:15 dr Irena Bruzgo
  grupa III piątek 9:00-12:45 mgr Paulina Uścinowicz

   

  ćwiczenia nr 11-12

  grupa VI poniedziałek 16:15-19:15 mgr Anna Jastrząb
  grupa V wtorek 8:30-11:30 mgr Anna Jastrząb
  grupa IV wtorek 12:00-15:00 mgr Anna Jastrząb

  grupa VII

  wtorek

  15:30-18:30

  mgr Anna Jastrząb
  grupa II środa

  12:30-15:30

  mgr Anna Jastrząb
  grupa I czwartek 10:30-13:30 mgr Anna Jastrząb
  grupa III piątek 9:00-12:00 mgr Anna Jastrząb

   

  UWAGA! Na prowadzącego ćwiczenia należy oczekiwać na holu Zakładu Chemii Organicznej na I piętrze Collegium Primum. Obowiązuje zmiana obuwia. Studenci przebierają się w szatni na II piętrze Collegium Primum (przy sali nr 218).

   

  Przed pierwszymi ćwiczeniami należy zapoznać się z "REGULAMINEM obowiązującym studentów I roku KOSMETOLOGII (studiów I stopnia) w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach z przedmiotu "Chemia kosmetyczna" w roku akademickim 2019/2020", z "Zasadami bezpiecznej pracy w pracowni chemii kosmetycznej" i "Podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi" oraz z instrukcją wykonania ćwiczenia nr 1. Zgodnie z regulaminem ćwiczenie nr 1 jest niepunktowane (nie będzie kartkówki), ale obowiązuje znajomość wyżej wymienionego materiału.

   

  Program zajęć oraz materiały do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej (w zakładce: Dydaktyka – Kosmetologia I stopnia – Chemia kosmetyczna):

  https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej