• 27.09.2018 Zakład Chemii Organicznej

    Sylabus

     

    SYLABUS – KOSMETOLOGIA (studia I stopnia) – "Chemia kosmetyczna"