• 28.01.2014 Administrator UMB

  Szczegółowy rozkład zajęć

  Szczegółowy harmonogram wykładów – „Systemy jakości i akredytacji laboratoriów” w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej – V rok Analityka Medyczna

   

  • Wykład 1: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

  • Wykład 2: Normy z serii ISO 9000.

  • Wykład 3: Cele i zadania SZJ. Polityka jakości.

  • Wykład 4: Kolejne etapy tworzenia SZJ. Podstawowe procesy i zarządzanie procesami. Zadania personelu.

  • Wykład 5: Procedury Ogólne QAG, SOP-y. Dokumentacja wyposażenia.

  • Wykład 6: Zapisy i formularze. Księga Jakości.

  • Wykład 7: Rola i zadania oraz zasady tworzenia dokumentacji. Nadzór nad dokumentacją.

  • Wykład 8: Zaliczenie przedmiotu.