Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
 • Ostatnia zmiana 06.10.2023 przez Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  Harmonogram zajęć

   

  kliknij tutaj     Harmonogram zajęć dla poszczególnych grup 

   

   

   

  VI ROK WYDZIAŁ LEKARSKI

  rok akademicki 2023/2024

  Zajęcia dydaktyczne z pediatrii

  w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, UDSK – VI piętro:

  Szczegółowy harmonogram zajęć ćwiczeniowych oraz PRPK dla poszczególnych grup znajduje się w oddzielnej zakładce  
  (zastrzegamy możliwość zmian dni z wyznaczonymi tematami w obrębie bloku)

   

  Ćwiczenia dla każdej grupy trwają 4 dni, w godzinach  8:00-10:50 (15 godzin).

   

  TEMATYKA:

   

  1. Diabetologia (kolor niebieski).
  Praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczącej przebiegu cukrzycy typu 1, terapii za pomocą penów i osobistej pompy insulinowej oraz leczenia stanów ostrych w diabetologii dziecięcej.

  Samodzielne opracowanie: a) diagnostyki cukrzycy
                                               b) leczenia kwasicy ketonowej i hipoglikemii
                                               b) planu badań kontrolnych 
                                               c) modyfikacji insulinoterapii penowej i pompowej                                                                                                     
                                               d) planu posiłku z uwzględnieniem WW

  2. Endokrynologia (kolor zielony).
  Zaburzenia różnicowania płci przyczyny, diagnostyka i możliwości postępowania terapeutycznego. Co powinien wiedzieć lekarz po studiach.

   

  3.  Kardiologia (kolor czerwony).

  Dziecko z utratą przytomności – przyczyny i postępowanie. Diagnostyka kardiologiczna zaburzeń świadomości

  4. Kardiologia (kolor czerwony)

  Niewydolność krążenia u dzieci. Przyczyny, objawy, postępowanie. Analiza przypadków klinicznych

   

   

   

   

   

   

   

   

  PRAKTYCZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW KLINICZNYCH – 10:50-12:50 Sala seminaryjna Kliniki 6 piętro, UDSK

   

   

  1. Endokrynologiczne przyczyny nadciśnienia tętniczego w wieku rozwojowym. (2,5 h)
  2. Od hiperglikemii do prawidłowego rozpoznania. Diagnostyka różnicowa cukrzycy u dzieci. (2,5 h)
  3. EKG – fizjologia i patologia u dzieci i młodzieży. (2,5 h)
  4. Kardiologia dziecięca przez przypadki (2, 5 godziny)

   

   

  Warunkiem zaliczenia pediatrii w Klinice jest:

  1.  Przygotowanie teoretyczne do zajęć, aktywny udział i każdorazowo zaliczenie ustne u asystenta prowadzącego
  2. obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych z uwzględnieniem e-learningu (ćwiczenia, praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych). Dopuszcza się jedną w semestrze (w czasie trwania całego bloku) usprawiedliwioną  nieobecność na ćwiczeniach (zwolnienie lekarskie lub urlop dziekański) bez konieczności odrabiania zajęć. Większa liczba nieobecności na ćwiczeniach wymaga odrobienia zajęć z inną grupą (lub w innym trybie ustalonym przez kierownika danej jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną). Nieobecność na zajęciach dotyczących praktycznego rozwiązywania problemów klinicznych wymaga zawsze odrobienia z inną grupą lub zaliczenia u osoby prowadzącej.