• 11.12.2019 Zakład Chemii Organicznej

  Szczegółowy rozkład zajęć

   

  MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

   


   

  K O S M E T O L O G I A – studia II stopnia

   SENSORYKA I ŚRODKI ZAPACHOWE

  2019/2020  (semestr III – zimowy)

      

  Nr

  Ćwiczenie

  Data

  1

  Elementy technologii perfumiarstwa – zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu nr 1.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Zasady bezpiecznej pracy w pracowni ćwiczeniowej Zakładu Chemii Organicznej.

  11.10.2019 r.

  2

  Testowanie indywidualnej i zespołowej sprawności sensorycznej – zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu nr 2.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  18.10.2019 r.

  3

  Analiza sensoryczna, jakościowa i hedonistyczna produktów kosmetycznych i surowców stosowanych w kosmetyce. Kosmetyki aromaterapeutyczne – zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu nr 3.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  25.10.2019 r.

  Kolokwium (z zakresu materiału seminaryjnego).

  28.11.2019 r.

  5.12.2019 r.

  EGZAMIN. Termin do uzgodnienia

   


   

  WYKŁADY DATA
  Wykład I 3.10.2019 r.
  Wykład II 10.10.2019 r.
  Wykład III 17.10.2019 r.
  Wykład IV 24.10.2019 r.
  Wykład V 7.11.2019 r.
  Wykład VI 14.11.2019 r.
  Wykład VII 21.11.2019 r.
  Wykład VIII 28.11.2019 r.

   


   

  SEMINARIA 2019/2020

   

  Tematyka zajęć seminaryjnych

  Grupa seminaryjna I

  Data

  Grupa seminaryjna II

  Data

  SEMINARIUM 1

  Analiza sensoryczna podstawowe pojęcia. Pracownia analizy sensorycznej

  3.10.2019 r. 3.10.2019 r.

  SEMINARIUM 2

  Zasady prowadzenia testów sensorycznych. Metody analizy sensorycznej, analiza organoleptyczna i sensoryczna

  10.10.2019 r. 10.10.2019 r.

  SEMINARIUM 3

  Analiza sensoryczna, jakościowa i hedonistyczna produktów kosmetycznych i surowców stosowanych w kosmetyce. Rola powonienia i dotyku w analizie sensorycznej kosmetyku

  17.10.2019 r. 17.10.2019 r.

  SEMINARIUM 4, 5

  Laboratoryjne metody analizy sensorycznej: metody oznaczania wartości progowych, wykrywania różnic, metody skalowania, sprawdzania wrażliwości zmysłów. Metody ocen konsumenckich

  24.10.2019 r.

  7.11.2019 r.

  24.10.2019 r.

  7.11.2019 r.

  SEMINARIUM 6

  Marketing sensoryczny i aromamarketing. Kompozycja zapachowa jako element marketingu. Aromachologia i aromaterapia

  14.11.2019 r. 14.11.2019 r.

  SEMINARIUM 7

  Dezodoranty, antyperspiranty, antytranspiranty. Feromony, repelenty

  21.11.2019 r. 21.11.2019 r.
  Kolokwium (z zakresu materiału seminaryjnego). 28.11.2019 r. 28.11.2019 r.

   

  Literatura:

  1. Brud W., Konopacka-Brud I. Podstawy perfumerii. Oficyna Wydawnicza MA, Łódz 2009
  2. Jabłońska-Trypuć A., Farbiszewski R. Sensoryka i podstawy perfumerii. Wyd. MedPharm Polska, Wrocław 2008
  3. Wasilenko A. Świat perfum. Wyd. Świat Książki, Warszawa 2004
  4. Brud W., Konopacka I. Pachnąca apteka. Wyd. Pagina, Warszawa 1998
  5. Kwartalnik Aromaterapia http://aromaterapia.pl
  6. Farbiszewski R., Jabłońska-Trypuć A. Sensoryka i substancje zapachowe. Wyd. WSKiOZ, Białystok 2006
  7. Jędryka T. Metody sensoryczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001
  8. Farbiszewski R., Kranc R. Sensoryka. Układy somatosensoryczne. MedPharm Polska, Wrocław 2012
  9. Czerniawska E., Czerniawska-Far J.M. Psychologia węchu i pamięci węchowej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
  10. ISO 4121:2003. Sensory analysis. Guidelines for the use of quantitative response scales, ISO, Geneva
  11. ISO 5496:2006. Sensory analysis. Methodology. Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours, ISO, Geneva
  12. ISO 5492:2008. Sensory analysis. Vocabulary, ISO, Geneva
  13. ISO 8586:2012. Sensory analysis. General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors, ISO, Geneva
  14. ISO 6658:2017. Sensory analysis. Methodology. General guidance, ISO, Geneva
  15. Płocica J., Tal-Figiel B., Figiel W. (2015), Znaczenie analizy sensorycznej i pomiarów reologicznych w ocenie preparatów kosmetycznych, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, nr 2
  16. Szakiel J. (2016), Divergences in Instrumental Examination Results and Results of Sensory Analysis of Skin Hydration after Application of Moisturizing Cosmetic Emulsions (w:) Quality of Selected Cosmetics and Household Chemistry Products, red. T. Wasilewski, R. Zieliński, J. Żuchowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom
  17. Turek P. (2013), Sensory Evaluation of the Quality of Cosmetics and Their Price. Current Trends in Commodity Science, Household and Personal Care Products, Poznań University of Economics – Faculty of Commodity Science, Poznań