Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szczegółowy rozkład zajęć.
 • 07.02.2024 Zakład Chemii Organicznej

  Szczegółowy rozkład zajęć

   

  MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - pliki do pobrania

   


   

  K O S M E T O L O G I A – studia II stopnia

   SENSORYKA I ŚRODKI ZAPACHOWE

  2023/2024  (semestr III – zimowy)

      

  Nr

  Ćwiczenie

  Data

  1

  Elementy technologii perfumiarstwa – zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu nr 1

  Instrukcja wykonania ćwiczenia

  Zasady bezpiecznej pracy w pracowni ćwiczeniowej Zakładu Chemii Organicznej

  Podstawowe czynności laboratoryjne

  13.10.2023 r.

  2

  Testowanie indywidualnej i zespołowej sprawności sensorycznej – zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu nr 2

  Instrukcja wykonania ćwiczenia

  20.10.2023 r.

  3

  Analiza sensoryczna, jakościowa i hedonistyczna produktów kosmetycznych i surowców stosowanych w kosmetyce. Kosmetyki aromaterapeutyczne – zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu nr 3

  Instrukcja wykonania ćwiczenia

  27.10.2023 r.

   

  KOLOKWIUM SEMINARYJNE

  30.11.2023 r.

   

   


   

  WYKŁADY

  DATA

  Wykład I

  5.10.2023 r.

  Wykład II

  12.10.2023 r.

  Wykład III

  19.10.2023 r.

  Wykład IV

  26.10.2023 r.

  Wykład V

  9.11.2023 r.

  Wykład VI

  16.11.2023 r.

   

   


   

  SEMINARIA 2023/2024

   

  Tematyka zajęć seminaryjnych

  Grupa seminaryjna A

  Data

  Grupa seminaryjna B

  Data

  SEMINARIUM 1

  Analiza sensoryczna – podstawowe pojęcia. Pracownia analizy sensorycznej

  1. Podstawowe pojęcia w analizie sensorycznej: bodziec, receptor, percepcja, sensoryczny, organoleptyczny, wrażliwość sensoryczna, precyzja, dokładność, powtarzalność, odtwarzalność, wyróżnik jakościowy, zmęczenie sensoryczne. Próg wyczuwalności, próg rozpoznania, próg różnicy, pamięć sensoryczna, próg krańcowy, minima sensoryczne
  2. Pracownia analizy sensorycznej
  • warunki panujące w laboratorium oceny sensorycznej wg norm ISO
  1. Przygotowanie próbek do oceny sensorycznej

  5.10.2023 r.

  5.10.2023 r.

  SEMINARIUM 2

  Zasady prowadzenia testów sensorycznych. Metody analizy sensorycznej, analiza organoleptyczna i sensoryczna

  12.10.2023 r.

  12.10.2023 r.

  SEMINARIUM 3

  Analiza sensoryczna, jakościowa i hedonistyczna produktów kosmetycznych i surowców stosowanych w kosmetyce. Rola powonienia i dotyku w analizie sensorycznej kosmetyku

  19.10.2023 r.

  19.10.2023 r.

  SEMINARIUM 4 i 5

  Laboratoryjne metody analizy sensorycznej: metody oznaczania wartości progowych, wykrywania różnic, metody skalowania, sprawdzania wrażliwości zmysłów. Metody ocen konsumenckich

  26.10.2023 r.

  9.11.2023 r.

  26.10.2023 r.

  9.11.2023 r.

  SEMINARIUM 6

  Marketing sensoryczny i aromamarketing. Kompozycja zapachowa jako element marketingu. Aromachologia i aromaterapia

  16.11.2023 r.

  16.11.2023 r.

  SEMINARIUM 7

  Dezodoranty, antyperspiranty, antytranspiranty. Feromony

  23.11.2023 r.

  23.11.2023 r.

  KOLOKWIUM SEMINARYJNE

  30.11.2023 r.

  30.11.2023 r.

   

  Literatura:

  1. Brud W., Konopacka-Brud I. Podstawy perfumerii. Oficyna Wydawnicza MA, Łódz 2009
  2. Jabłońska-Trypuć A., Farbiszewski R. Sensoryka i podstawy perfumerii. Wyd. MedPharm Polska, Wrocław 2008
  3. Wasilenko A. Świat perfum. Wyd. Świat Książki, Warszawa 2004
  4. Brud W., Konopacka I. Pachnąca apteka. Wyd. Pagina, Warszawa 1998
  5. Kwartalnik Aromaterapia http://aromaterapia.pl
  6. Farbiszewski R., Jabłońska-Trypuć A. Sensoryka i substancje zapachowe. Wyd. WSKiOZ, Białystok 2006
  7. Jędryka T. Metody sensoryczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001
  8. Farbiszewski R., Kranc R. Sensoryka. Układy somatosensoryczne. MedPharm Polska, Wrocław 2012
  9. Czerniawska E., Czerniawska-Far J.M. Psychologia węchu i pamięci węchowej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
  10. ISO 4121:2003. Sensory analysis. Guidelines for the use of quantitative response scales, ISO, Geneva
  11. ISO 5496:2006. Sensory analysis. Methodology. Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours, ISO, Geneva
  12. ISO 5492:2008. Sensory analysis. Vocabulary, ISO, Geneva
  13. ISO 8586:2012. Sensory analysis. General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors, ISO, Geneva
  14. ISO 6658:2017. Sensory analysis. Methodology. General guidance, ISO, Geneva
  15. Płocica J., Tal-Figiel B., Figiel W. (2015), Znaczenie analizy sensorycznej i pomiarów reologicznych w ocenie preparatów kosmetycznych, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, nr 2
  16. Szakiel J. (2016), Divergences in Instrumental Examination Results and Results of Sensory Analysis of Skin Hydration after Application of Moisturizing Cosmetic Emulsions (w:) Quality of Selected Cosmetics and Household Chemistry Products, red. T. Wasilewski, R. Zieliński, J. Żuchowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom
  17. Turek P. (2013), Sensory Evaluation of the Quality of Cosmetics and Their Price. Current Trends in Commodity Science, Household and Personal Care Products, Poznań University of Economics – Faculty of Commodity Science, Poznań