Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • 19.01.2024 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich po wcześniejszym umówieniu drogą mailową (e-mail: marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl)

   


   

  Na każdych zajęciach studenci zobowiązani są
  do przestrzegania wszystkich wytycznych sanitarnych
  GIS i Sanepidu
  oraz obowiązujących Zarządzeń
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku!

   


   

  Wszelkie sprawy wynikłe poza terminem odbywania wykładów, ćwiczeń i seminariów należy zgłaszać drogą e-mailową do osób prowadzących zajęcia:

  Prowadzący zajęcia

  Adres e-mail

  dr hab. Danuta Drozdowska

  danuta.drozdowska@umb.edu.pl

  dr Anna Pućkowska

  anna.puckowska@umb.edu.pl

  dr Monika Tomczyk

  monika.tomczyk@umb.edu.pl

   


  21-12-2023

  EGZAMIN (I termin) z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” - wyniki

   


  18-12-2023

   


  8-12-2023

  Poprawkowe kolokwium seminaryjne - wyniki

  Osoby o wskazanych numerach indeksów proszone są o zgłoszenie się do dr Anny Pućkowskiej w celu ustalenia terminu kolokwium poprawkowego.

   


  1-12-2023

  Kolokwium seminaryjne - wyniki

  Prace można obejrzeć 4 grudnia 2023 r. w pokoju nr 122 (I piętro Collegium Primum) w godz. 12:00-15:00.

   


  18-10-2023

  Kolokwium seminaryjne z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” odbędzie się 30 listopada 2023 r. o godz. 9:45 w sali nr 223 (II piętro Collegium Primum).

  Termin i miejsce kolokwium zostały ustalone w porozumieniu ze studentami.

   


  18-10-2023

  Poprawkowe kolokwium seminaryjne z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” odbędzie się 7 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w Auli nr 2 (ECF).

  Termin i miejsce kolokwium zostały ustalone w porozumieniu ze studentami.

   


  18-10-2023

  EGZAMIN (I termin) z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” odbędzie się 20 grudnia 2023 r. o godz. 15:00 w Auli nr 1 (ECF).

  Termin i miejsce egzaminu zostały ustalone w porozumieniu ze studentami.

   


  27-09-2023

  WYKŁADY z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” dla studentów II roku KOSMETOLOGII (studiów II stopnia) będą odbywały się w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum) w czwartki, w okresie od 5 października 2023 r. do 19 października 2023 r. w godz. 8:00-10:00 oraz w okresie od 26 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r. w godz. 8:00-9:45.

  Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 5 października 2023 r. (czwartek) o godz. 8:00.

  Osoba prowadząca wykłady: dr Monika Tomczyk.

   

  SEMINARIA z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” będą odbywały się w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum) w czwartki, w okresie od 5 października 2023 r. do 23 listopada 2023 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

  czwartek

  grupa seminaryjna A

  10:15-12:00
  [5.X.; 12.X.; 19.X.]
  10:00-11:30
  [26.X.; 9.XI.; 16.XI.; 23.XI.]

  dr Anna Pućkowska

  czwartek

  grupa seminaryjna B

  12:15-14:00
  [5.X.; 12.X.; 19.X.]
  11:45-13:15
  [26.X.; 9.XI.; 16.XI.; 23.XI.]

  dr Anna Pućkowska

   

  Pierwsze zajęcia seminaryjne odbędą się w dniu 5 października 2023 r. (czwartek).

  Uwaga! Termin kolokwium z seminariów zostanie ustalony na pierwszych zajęciach seminaryjnych.

  Seminaria prowadzone są w formie konwersatoriów z czynnym udziałem studenta w dyskusji związanej z tematyką zajęć. W związku z powyższym, na każde zajęcia seminaryjne studentów obowiązuje znajomość materiału zgodnie z wymaganiami do danego seminarium, zamieszczonymi na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej.

   

  ĆWICZENIA z przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” będą odbywały się w Zakładzie Chemii Organicznej w sali ćwiczeń nr 133 (I piętro Collegium Primum), w dniach 13, 20, 27 października 2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

  piątek

  II grupa

  8:00-11:00

  dr hab. Danuta Drozdowska

  piątek

  I grupa

  11:15-14:15

  dr Anna Pućkowska

  piątek

  III grupa

  14:30-17:30

  dr Anna Pućkowska

   

  Pierwsze ćwiczenia odbędą się w dniu 13 października 2023 r.

  Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału zgodnie z wymaganiami do danego ćwiczenia, zamieszczonymi na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej.

   

  Program zajęć, zakres materiału do seminariów oraz wymagania do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej (w zakładce: Dydaktyka – Kosmetologia II stopnia – Sensoryka i środki zapachowe – Szczegółowy rozkład zajęć):

  https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej

   

  Przed pierwszymi zajęciami należy zapoznać się z „Regulaminem dydaktycznym jednostki, przedmiotu „SENSORYKA I ŚRODKI ZAPACHOWE”, obowiązującym studentów II roku Kosmetologii UMB (studiów II stopnia) w roku akademickim 2023/2024”, „Zasadami bezpiecznej pracy w pracowni Zakładu Chemii Organicznej”, „Podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi” oraz z wymaganiami i instrukcjami wykonania ćwiczenia, a także z aktualnymi komunikatami i rozporządzeniami Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  UWAGA! Na prowadzącego ćwiczenia należy oczekiwać na holu Zakładu Chemii Organicznej na I piętrze Collegium Primum. Obowiązuje zmiana obuwia! Nakrycia wierzchnie oraz obuwie należy zostawić w szatni na II piętrze Collegium Primum (przy sali wykładowej nr 218).

   

  Wszelkie informacje odnośnie ewentualnych zmian w prowadzeniu zajęć z przedmiotu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej (w zakładce: Dydaktyka – Kosmetologia II stopnia – Sensoryka i środki zapachowe – Aktualności).

   

  Adresy mailowe osób prowadzących zajęcia:

   

  Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich po wcześniejszym umówieniu (e-mail: marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl).

   

  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu „Sensoryka i środki zapachowe” jest dr Monika Tomczyk.