Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
  • 03.10.2023 Zakład Chemii Organicznej

    Sylabus

     

    SYLABUS – KOSMETOLOGIA (studia II stopnia) – "Sensoryka i środki zapachowe"