• 02.12.2019 Zakład Chemii Organicznej

    Sylabus

     

    SYLABUS – KOSMETOLOGIA (studia II stopnia) – "Sensoryka i środki zapachowe"