Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program nauczania - rozkład zajęć - sylabus.
 • 03.10.2023 Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  Program nauczania - rozkład zajęć - sylabus

   

  Wykłady z przedmiotu Synteza i technologia środków leczniczych odbywają się:

  - w semestrze zimowym 2023/2024 - Collegium Primum, sala wykładowa 223 - prowadzący prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

   

  Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w semestre zimowym 2023/2024 w Pracowni studenckiej nr 2 Zakładu Syntezy i Technologii Środków Leczniczych w Collegium Primum (wejście od parkingu) według poniższego harmonogramu:

   

  Harmonogram zajęć z Syntezy i technologii środków leczniczych w roku akademickim 2023/2024