Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Podręczniki.
 • 19.03.2024 Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  Podręczniki

   

  1. Artur I. Vogel: Preparatyka organiczna. WNT Warszawa 2022
  2. Regina Kasprzykowska, Franciszek Kasprzykowski: Preparatyka organiczna środków farmaceutycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2018
  3. Piotr Kowalski: Laboratorium chemii organicznej. WNT Warszawa 2023
  4. Stanisław Biniecki: Preparatyka środków leczniczych. PZWL Warszawa 1983
  5. Henryk Marony: Syntezy środków leczniczych. Wydawnictwo UJ Kraków 2002
  6. Jacek Molenda: Chemia techniczna. WNT Warszawa 1985
  7. Katarzyna Kieć-Kononowicz: Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. WUJ Kraków 2006
  8. Krystyna Gawrońska, Jacek Gawroński, Karol Kasprzyk, Marcin Kwit: Współczesna synteza organiczna. PWN Warszawa 2022
  9. Simon E. Ward, Andrew Davis, The Handbook of Medicinal Chemistry: Principles and Practice, ‎ Royal Society of Chemistry; wydanie 2, 2023

  Załącznik

  Wielkość

  4-tlenek27.5 KB
  cholamid28.5 KB
  kardiamid37.5 KB
  sulfanilamid28 KB
  anestezyna25 KB
  izoniazyd33.5 KB
  propranolol26.5 KB
  witamina_PP26.5 KB
  lidokaina44 KB

   
   

  Zadania rachunkowe obowiązujace na ćwiczeniach z Syntezy i Technologii Środków Leczniczych