Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 01.04.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

  Biuro projektu:

  Dział Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro)

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1

   

  Kontakt:

  Kierownik Projektu - dr inż. arch. Jerzy Tokajuk

  tel. 85 748 55 55

  mail: jerzy.tokajuk[at]umb.edu.pl

   

  Koordynator ds. Funduszy UE  - mgr inż. Zbigniew Krajewski

  tel. 85 748 54 26

  mail: zbigniew.krajewski[at]umb.edu.pl

   

  Z-ca Kierownika Działu Projektów Pomocowych - mgr Paweł Gaiński

  tel. 85 748 55 20

  mail: pawel.gainski[at]umb.edu.pl

   

  Koordynator inwestycji UMB - mgr inż. Jacek Słowikowski

  tel. 85 748 57 50

  mail. jacek.slowikowski[at]umb.edu.pl

   

  Księgowy projektu - mgr Aleksandra Rutkowska

  tel. 85 748 54 24

  mail. aleksandra.rutkowska[at]umb.edu.pl