• 30.09.2021 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Program nauczania

  Sylabus z przedmiotu: "Praktyczna nauka zawodu - analityka medyczna"

   

   

  Godziny konsultacyjne dla studentów III roku Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  Prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna          poniedziałek 12.00 – 12.30

  Prof. dr hab. n. med. Violetta Dymicka-Piekarska      wtorek 12.00 – 12.30

  Dr n. med. Olga Koper-Lenkiewicz                              środa 12.00 – 12.30
  Dr n. med. Joanna Kaminska                                     czwartek 12.00 – 12.30

  Dr n. med. Jolanta Czyżewska                                   piątek 12.00 – 12.30

  Dr n. med. Justyna Zińczuk                                        piatek 12:00-12:30