• Ostatnia zmiana 02.03.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  3 rok LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ studia I stopnia

   

  • PEDAGOGIKA SPECJALNA: 10 g. wykładów,  70 g. seminariów,  45 g. samokształcenia / EGZAMIN w semestrze zimowym

      dr hab. Tomasz Bajkowski

   

  • METODYKA ZAJĘĆ KOREKCYJNO-WYCHOWAWCZYCH: 10 g. wykładów,  80 g. seminariów,  60 g. samokształcenia 

       / EGZAMIN w semestrze letnim   dr hab. Tomasz Bajkowski

   

  • PSYCHOLOGIA KLINICZNA: 10 g. wykładów,  40 g. seminariów,  50 g. samokształcenia Zaliczenie w semestrze letnim

      mgr Joanna Wołosowicz SYLABUS 

   

  • ANDRAGOGIKA: 10 g. wykładów,  20 g. seminariów,  45 g. samokształcenia / EGZAMIN w semestrze letnim (zobacz SYLABUS)

      mgr Agnieszka Dziadel​​​​​​

      E-LEARNING na platformie Blackboard