• Ostatnia zmiana 10.02.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  1 rok PIELĘGNIARSTWO studia I stopnia

   

  • PSYCHOLOGIA / HUMAN PSYCHOLOGY: 10 g. samokształcenia / Zaliczenie w semestrze zimowym  (zobacz SYLABUS)

      30 g. wykładów   E-LEARNING

      mgr Krystyna Walejewska-Iwaszko (WPIS ZALICZENIA przedmiotu)

      20 g. seminariów  

      mgr Krystyna Walejewska-Iwaszko ( 2 GRUPY)

      mgr Olga Pokorska (3 GRUPY)   E-LEARNING

   

  • PEDAGOGIKA: 25 g. wykładów,  10 g. samokształcenia / Zaliczenie w semestrze zimowym  (zobacz SYLABUS)

      mgr Agnieszka Dziadel

      E-LEARNING - wykłady na platformie EduPortal