• 08.03.2019 Zakład Biotechnologii

  Szczegółowy rozkład zajęć

   

  Harmonogram ćwiczeń:

   

  Ćwiczenie 1

  Zapoznanie z regulaminem i zasadami BHP obowiązującymi na pracowni.

   

  Ćwiczenie 2

  Przygotowanie odczynników do testu cytotoksyczności i biosyntezy DNA

   

  Ćwiczenie 3

  Test cytotoksyczności leków. Biosynteza DNA.

   

  Ćwiczenie 4

  Oznaczanie stężenia czynnika martwicy nowotworu alfa w materiale biologicznym za pomocą techniki immunoenzymatycznej ELISA.

   

  Ćwiczenie 5

  Ocena wpływu substancji biologicznie czynnych na stężenie cytochromu c w lizatach komórek raka piersi MCF-7.

   

   

   

   

   

  •