• 21.11.2019 Zakład Biotechnologii

  Podręczniki

   

  1. Biotechnologia farmaceutyczna pod redakcją O. Kaysera i R. Mullera

  2. Kayser O.: Podstawy biotechnologii farmaceutycznej

  3. Chmiel A., Grudziński S.: Biotechnologia i chemia antybiotyków

  4. Stokłosowa S.: Hodowle komórek i tkanek

  5. Kokate Ch., Pramod H. J.: Textbook of Pharmaceutical Biotechnology, Elvesier, 2011

  6. Gad S.: Handbook of Pharmaceutical Biotechnology, John Wiley & Sons, 2007

  7. Walsh G.: Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and Applications, John Wiley & Sons, 2013